Tajemné jeskynní malby, které pravěcí obyvatelé vyryli do stěn, nejsou jen uměleckými díly, ale i okny do života a víry našich vzdálených předků. Jeskyně, kdysi útočiště lovců a později pastevců, dnes slouží jako historický archiv, který uchovává umělecké projevy dávných společenství.

Zdroj: Youtube

Senzační objev

Odborníci před několika lety nechali jednu z maleb analyzovat, a to, co zjistili, vyvolalo v archeologické komunitě nadšení. Ukázalo se, že “umělecké dílo“ je staré neuvěřitelných 6 200 let, což z něj činilo nejstarší známou kresbu v Česku. Tento objev odstartoval vlnu výzkumů, při nichž bylo pomocí radiokarbonové metody C14 určeno stáří dalších maleb v Kateřinské jeskyni. Jejich průzkum odhalil ještě starší malbu, která posunula datování nejstarší kresby v České republice o 800 let.

Posouvání hranic dějin

Nový objev kresby v Kateřinské jeskyni byl překvapivý a zároveň zásadní. V hlavní části jeskyně se na velkém kameni, přezdívaném "Mozek" kvůli jeho vrásčité struktuře, nacházejí černé čáry. Tyto čáry, které jsou nyní uznávány jako nejstarší známá kresba v České republice, pocházejí z doby kamenné a jejich stáří je odhadováno na přibližně 7000 let. Zajímavé je, že čar si po celá staletí nikdo nevšiml a unikly dokonce i pozornosti proslulého archeologa a průkopníka speleologie Karla Absolona, který kámen vyfotografoval zhruba před sto lety.

Úkryt a duchovní místo

Skutečný význam a účel malby zůstává zahalen tajemstvím. Záhadná povaha kreseb, které postrádají jasná vyobrazení, jako jsou zvířata nebo předměty, vyvolala řadu teorií. Archeolog Martin Golec předpokládá, že mohla sloužit dávným lidem jako duchovní svatyně. Přední část jeskyně poskytovala úkryt lovcům a jejich domestikovaným zvířatům. Naopak v rozlehlé Hlavní síni, kde se nachází Mozek, se pravděpodobně konaly duchovní obřady. Pravěcí lovci se ve snaze spojit se s duchovní říší mohli shromáždit kolem záhadného kamene a zapojit se do rituálů, které jsou nyní ztraceny časem.

Majestátní jeskynní dóm

Za posledních deset let přilákala jeskyně statisíce návštěvníků z celého světa. Zatímco mnozí obdivují obrovský jeskynní dóm, který se táhne 100 metrů do délky a 44 metrů do šířky, málokdo si uvědomuje historický význam slabých čar na kameni "Mozek".

Kateřinská jeskyně stále střeží svá dávná tajemství a je jasnou připomínkou naší neustálé snahy o pochopení minulosti a záhadných odkazů, které nám zanechali naši předkové.

Zdroje: ctidoma.cz, avcr.cz, irozhlas.cz