Puklina zkázy, která se táhne v délce přibližně 1 kilometr a je hluboká 86 metrů, se ročně rozšiřuje o 10 až 30 metrů. Rozšiřování je ještě výraznější v teplejších letech, což ukazuje na přímou souvislost s rostoucí teplotou sibiřské krajiny. Trend naznačuje, že v budoucnu by se trhlina mohla rozšiřovat i prohlubovat, protože globální teploty budou i nadále stoupat.

Zdroj: Youtube

Objevy uvnitř pukliny

Puklina zkázy je víc než jen rostoucí geologická jizva; je to portál do minulosti. Studie vedená Univerzitou v Sussexu odhalila množství objevů včetně zkamenělých lesů, vyhynulých živočichů a důležitých záznamů o klimatických změnách trvajících 200 000 let. Nálezy jsou neocenitelné pro pochopení klimatické historie Země, zejména meziledového teplého období před 125 000 lety, které má podobné rysy jako naše současná klimatická trajektorie.

Pochopení termokrasu

Puklina zkázy, označovaná jako "termokarst", je výsledkem tání permafrostu – vrstvy půdy, která zůstává zmrzlá po delší dobu. Tání vytváří prohlubně, které se propadají a rozšiřují při každém cyklu zmrazování a rozmrazování. Kráter Batagaika je ukázkovým příkladem tohoto procesu a představuje dosud největší termokrasový útvar, jehož historie sahá až do 60. let 20. století.

Přítomnost masivních termokrasů slouží jako fyzikální indikátor oteplování klimatu. Puklina zkázy je díky svým rozměrům symbolem globálního jevu. Není jen pasivním pozorovatelem klimatických změn, ale potenciálně aktivním účastníkem, který uvolňuje zachycený metan a oxid uhličitý, čímž dále prohlubuje trend oteplování.

Paleontologický poklad

Navzdory zlověstným důsledkům odhaluje Zkázonosná trhlina také fascinující paleontologické nálezy. V jejích hlubinách byl objeven starověký pyl, starý kůň, a dokonce i mamut, který nabízí jedinečný pohled do prehistorického světa. Nálezy mají zásadní význam pro pochopení toho, jak se život přizpůsoboval změnám klimatu v minulosti, a poskytují tak informace o tom, jak by mohl reagovat na současné globální oteplování.

Zlověstná budoucnost

Sibiřská puklina zkázy slouží jako bohatý vědecký zdroj, ale zároveň symbolizuje znepokojivější aspekt naší měnící se planety. Rychlé rozšiřování a potenciální uvolňování skleníkových plynů upozorňují na naléhavou potřebu opatření v oblasti klimatu. Vzhledem k tomu, že trhlina stále roste, připomíná nám křehkou rovnováhu mezi minulostí, přítomností a budoucností Země a nabádá nás, abychom jí věnovali pozornost a jednali zodpovědně v zájmu blaha naší planety.

Zdroje: express.co.uk, sciencealert.com, en.wikipedia.org