Český unikát přitahuje stovky obdivovatelů z blízkého i dalekého okolí, kteří touží zachytit momentální krásu sakur v plném květu. Mnozí však netuší, že tato malebná alej má své jméno a příběh hluboce zakořeněný v historii obce a jejích snahách.

Zdroj: Youtube

Živý odkaz

Cesta lemovaná sakurami, které se říká "Alej mládí", se zrodila ze snahy vytvořit živý odkaz. V roce 1987 se místní pobočka Českého svazu ochránců přírody spolu se Sborem pro občanské záležitosti v Chudenicích pustila do srdečného projektu. Jejich úkolem bylo omladit umírající třešňový sad nahrazením sakurami, symbolem obnovy a naděje.

Proměna aleje si vyžádala vykácení starých třešní, vyhloubení skalního podloží – úkol herkulovského úsilí – a obohacení půdy, aby mohla přivítat nový život.

Rozkvět tradice

Slavnostní výsadba Aleje mládí byla hluboce symbolickým aktem. Každý strom symbolizoval zrození, novou kapitolu, kdy rodiče zasadili dvě sakury za každé dítě narozené v daném roce a vložili do této živé výzdoby osobní příběhy a naděje. V roce 1988 už hrdě stálo šedesát sakur, každá nesla své jméno a každá vyprávěla svůj příběh.

Přerušená tradice

Původní vize počítala s každoročním přidáváním nových stromů v naději, že se odkaz Aleje mládí bude s každým dalším rokem prodlužovat. V roce 1989 však zájem o pokračování tradice opadl. Přesto alej zůstává unikátní a ceněnou památkou, která svou krásou a významem nemá v Česku obdoby.

Symbol křehké síly

Sakura neboli třešňový květ má v kulturních tradicích hluboké místo, zejména v Japonsku, kde její pěstování sahá až do doby před obdobím Heian (794 až 1185 př. n. l.). Zajímavé je, že ačkoli je sakura neodmyslitelně spjata s japonskou kulturou, do Evropy se dostala z Číny. V posledních letech zaznamenala sakura v České republice prudký nárůst popularity, obdivována je pro svou korunu ve tvaru písmene V a velkolepé květy od dubna do května.

Skutečná podívaná však nespočívá v kráse jednotlivých stromů, ale v kolektivní majestátnosti aleje nebo altánu sakur, jak je vidět v okouzlující sakurové aleji v Chudenicích.

Zdroje: kudyznudy.cz, alejroku.cz, chudenice.info