Úprava trestů zahrnuje významné ustanovení, podle něhož mohou úřady zabavit a vydražit vozidla, pokud je řidič přistižen při překročení rychlosti.

Hlavní změny v zákoně

Zákon se konkrétně zaměřuje na řidiče, kteří překročí povolenou rychlost o více než 80 km/h v obci a o více než 90 km/h mimo obec. Za těchto okolností jsou úřady oprávněny vozidlo přestupce na místě trvale zabavit a vydražit. Z výtěžku dražby bude 70 % přiděleno do fondu pro bezpečnost silničního provozu a zbývajících 30 % připadne místní samosprávě. Pachateli navíc hrozí vysoké pokuty.

Za méně závažné, avšak stále závažné přestupky překročení rychlosti – překročení rychlosti o více než 60 km/h v obci a 70 km/h mimo tyto oblasti – se pokuty zvyšují a nyní dosahují maximální výše 7 500 eur. Pokud však řidič není recidivistou nebo neměl v minulosti přestupky spojené s vysokou rychlostí či nelegálními závody, bude mu vozidlo místo dražby pouze dočasně zabaveno na dva týdny.

Výjimky a zvláštní případy

Revidované zákony zohledňují scénáře, kdy vozidlo, které překročilo rychlost, nepatří řidiči. V takových případech bude sice řidič stále pokutován, ale vozidlo nebude zabaveno, nýbrž bude zadrženo na dobu maximálně dvou týdnů a poté vráceno jeho právoplatnému majiteli. Řidiči však bude zakázáno vozidlo znovu řídit.

Dopad na zahraniční řidiče

Pro zahraniční řidiče je zásadní si uvědomit, že sankce platí univerzálně pro všechny řidiče na území Rakouska bez ohledu na státní příslušnost. Inkluzivita zajišťuje, že zákony mají široký odstrašující účinek, jehož cílem je rozsáhlé zvýšení bezpečnosti silničního provozu.

Kontroverze a kritika

Navzdory pevnému postoji vlády k opatřením se nová pravidla neobešla bez kontroverzí. Kritici, jako například Matthias Wolf, právník ÖAMTC (Rakouský automobilový, motocyklový a turistický klub), tvrdí, že neexistují jasné důkazy o tom, že přísnější tresty účinněji odrazují od trestného jednání než mírnější.

Wolf rovněž vyjadřuje obavy ohledně dopadů přísných trestů na vlastnická práva a navrhuje, aby se rozhodnutí v ideálním případě týkala spíše soudního dohledu než správních opatření.

Rychlostní limity a jejich vymáhání

Rakousko prosazuje obecné rychlostní limity 50 km/h v městských oblastech, 100 km/h na rychlostních silnicích a 130 km/h na dálnicích, přičemž na některých dálnicích je z důvodu ekologických omezení stanoven snížený limit 100 km/hod. V mnoha městech je také v určitých oblastech uplatňován nižší rychlostní limit 30 km/h. Prosazování limitů usnadňuje rozsáhlý kamerový dohled, který umožňuje rychlou identifikaci a postih přestupců.

Zdroje: tn.nova.cz, zpravy.aktualne.cz, eprehledne.cz