Objevem nebyla jen tak ledajaká stavba, ale významný kus středověké architektury – zbytky rotundy pohřbené pod základy moderní univerzity.

Odkaz rotundy a náhodný objev

Existence rotundy byla poprvé doložena ve svatováclavské legendě "Oriente iam sole" z poloviny 13. století, což ji označilo za stavbu značného historického a kulturního významu. Původní stavba však byla v roce 1683 zbořena, což vedlo badatele k domněnce, že beze stopy zmizela uprostřed městského rozvoje v průběhu staletí. Toto přesvědčení přetrvávalo až do doby, kdy náhodný nález při rekonstrukci univerzitní budovy odhalil pokladnici středověké historie ležící těsně pod povrchem.

Zdroj: Youtube

Portál do 11. století

Mezi nejpozoruhodnější nálezy patřily románské keramické dlaždice z 11. století, které se nacházely v původním prostředí. Celkem 74 dlaždic, uspořádaných do důmyslného vzoru šestiúhelníkových tvarů v pěti řadách, patří k nejstarším příkladům českých středověkých terakotových podlah a vysloužily si označení "vyšehradské" díky své podobnosti s podobnými dlaždicemi nalezenými v bazilice svatého Vavřince na Vyšehradě.

Kromě toho byl při vykopávkách objeven kamenný kruh z 10. století, který je dokladem ještě starší kůlové stavby, jež na tomto místě kdysi stála, což podtrhuje dlouhodobý význam lokality v českých dějinách. Obzvláště překvapivý byl objev nadzemního zdiva rotundy, uvážíme-li, že se v historických záznamech téměř 350 let nevyskytuje.

Symbol víry a zázraků

Původ rotundy je obklopen legendami, které se váží zejména k uctívanému svatému Václavovi. Podle pověsti byl na zdejší posvátné půdě postaven kostel na památku božského vysvobození vězňů, jehož svědky byli při průvodu světcova těla na Pražský hrad. Událost a následný zázrak, který umožnil pokračování procesí, zdůrazňují duchovní význam místa a roli rotundy jako památníku víry a božího zásahu.

Odkaz na minulost

Objev nejen obohacuje naše poznání pražské středověké krajiny, ale také nás přímo spojuje s lidmi a příběhy minulosti. Matematicko-fyzikální fakulta nyní stojí jako strážce tohoto neocenitelného dědictví a do svých moderních zdí uzavírá staletí historie, víry a architektury.

Náhodné odkrytí rotundy v areálu Univerzity Karlovy poskytlo historikům a archeologům neocenitelné poznatky o architektonickém a kulturním rozměru středověkého období. Slouží jako živá připomínka vrstev historie, které existují pod našima nohama, čekají na znovuobjevení a vyprávějí příběhy o době dávno minulé, ale stále přítomné v kamenech a památkách, které po sobě zanechaly.

Zdroje: kudyznudy.cz, npu.cz, horydoly.cz