Od vzniku Československa před sto lety zaujímala měna tohoto středoevropského státu zvláštní místo v historii. Česká koruna nejenže přežila rozdělení země na dvě republiky, ale prošla také řadou ekonomických změn a měnových reforem, které odrážely turbulentní historické události.

Zdroj: Youtube

Historie československé koruny

Koruna jako platidlo má dlouhou historii na území Československa. Její kořeny sahají až do doby Rakouska-Uherska, kdy sloužila jako měnová jednotka v části naší země. Nicméně za první republiky v roce 1918 došlo na novou měnovou jednotku – korunu československou (Kč). Tato měna se dělila na 100 haléřů.

Haléře v české koruně

Zpočátku byly v oběhu drobné haléřové mince včetně dvouhaléřů a tříhaléřů. Avšak s postupující inflací začaly mince mizet z oběhu a nakonec byly nahrazeny vyššími hodnotami. Králem mincí mezi haléři byl pětihaléř, který byl poslední drobnou mincí v reálném oběhu před rozpadem ČSFR.

Poválečné reformy

Po druhé světové válce probíhala v Československu měnová reforma v roce 1945, během níž došlo ke změně měnového systému. Následná, již druhá, reforma v roce 1953 zavedla změnu měnové jednotky na korunu československou (Kčs), která byla v oběhu až do konce existence Československé federativní republiky (ČSFR) v roce 1992. V období normalizace po okupaci v roce 1968 byla ekonomika Československa izolována od mezinárodního vývoje a prováděla se kontrolní opatření v oblasti měnové politiky. To vedlo ke zhoršení ekonomických podmínek a omezení obchodu se zahraničím.

Konec koruny československé

Po sametové revoluci v roce 1989 začala česká a slovenská ekonomika znovu získávat kontakt s mezinárodním trhem a měnovými institucemi, což přineslo nové příležitosti i výzvy. Po rozdělení země na Českou a Slovenskou republiku v roce 1993 došlo k vytvoření dvou samostatných měn – koruny české a slovenské. Rozdělení přineslo další měnové reformy, které ovlivnily ekonomický vývoj obou zemí.

Staré československé bankovky a mince jsou nyní vzácnými sběratelskými kousky. I přes mnoho změn a výkyvů zůstávají mince a bankovky důležitou součástí československého a českého dědictví a připomínají nám, jak se měna vyvíjela a přizpůsobovala se proměnám času a událostí.

Lovíte v paměti, jak vlastně dřívější bankovky, které pamatujete vypadaly? Zkuste náš kvíz a zodpovězte na 10 otázek.

Retro kvíz: Osobnosti na starých Československých bankovkách. Žižku si pamatuje každý, ale dál?

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: papirovaplatidla.cz, cs.wikipedia.org, brno.rozhlas.cz