Jednou z jedinečných atrakcí Rejvízu je penzion Rejvíz, proslulý svým interiérem zdobeným truhlářskými pracemi bratří Braunerů. Místní řezbáři důmyslně vyrobili židle s karikaturami stálých patronů penzionu. Tyto židle, exkluzivní pro své jmenovce, zůstávají půvabnou tradicí a umožňují návštěvníkům doslova usednout do historie obce.

Přírodní nádhera Rejvízu

Zdroj: Youtube

Kromě kulturního významu je Rejvíz proslulý úchvatnou přírodou, zejména rozsáhlými rašeliništi, jejichž vznik se datuje do doby ledové, zhruba před 7000 lety. Rašeliniště jsou součástí rozsáhlejší přírodní rezervace, která zaujme návštěvníky svou jedinečnou flórou a faunou, jež se díky geografické izolaci a pečlivé ochraně přírody zachovala v téměř nedotčeném stavu.

Oblast si nejlépe prohlédnete po místní naučné stezce, která vede k Velkému mechovému jezírku. Celkem 4,3 km dlouhá okružní stezka je nejen snadná a přístupná, ale také naučná, má několik zastávek, které objasňují ekologický a historický význam oblasti. Přes svůj klid vyžaduje údržba stezky a okolních biotopů trvalé úsilí a mírný poplatek, který zajistí jejich zachování.

Legenda o Hunohradu

Bájné město Hunohrad tvoří nedílnou součást místního folklóru. Podle pověsti byl Hunohrad kdysi prosperujícím městem u Velkého mechového rybníka, jehož bohatství pocházelo ze zlata a drahokamů, které přinášela nedaleká řeka Opava. Prosperita města však vedla k morálnímu úpadku, což přimělo vládce hor Praděda, aby jako boží odplatu město i s jeho hříšnými obyvateli potopil pod hladinu jezera.

Dodnes se traduje, že za jasných dnů lze nad vodní hladinou zahlédnout věž městského kostela, která slouží jako chmurná připomínka následků chamtivosti a nemorálnosti.

Strážce vřesoviště

Další postavou vetkanou do místního folklóru je pastýř Gill. Říká se, že zneuctil chléb a za trest byl odsouzen k věčnému bloudění po vřesovištích. Jeho role je dvojí – chrání spravedlivé a trestá hříšníky, ztělesňuje morální hodnoty komunity. Navzdory své temperamentní povaze je pastýř Gill považován za ochránce dobra.

Rejvíz nabízí návštěvníkům nahlédnutí do přírodních dějin a folklóru regionu. Jeho přírodní rezervace a pověsti o Hunohradu přispívají k pochopení ekologického významu i kulturního vyprávění o této části České republiky.

Zdroje: priessnitz.cz, turistika.cz, cs.wikipedia.org