Radon, známý jako "tichý zabiják", vzniká přirozeným rozpadem uranu, proniká do našich domovů a pracovišť a jeho přítomnost se neprojevuje smyslově, ale dlouhodobým vlivem na naše zdraví.

Zdroj: Youtube

Neviditelné nebezpečí v našem okolí

Cesta radonu z půdy do obytných prostor je fenoménem, který je způsoben samotnou konstrukcí našich budov. Domy, zejména ty se sklepy, fungují jako vysavače, které nasávají radon prostřednictvím podtlaku vytvářeného vnitřním vytápěním. Proces se ještě zhoršuje ve starších stavbách, kde chybí izolace a drobné trhliny umožňují radonu snadný průnik do interiéru.

Česká republika je s mimořádně vysokými hodnotami radonu názorným příkladem toho, jak mohou geografické a architektonické faktory přispívat ke zvýšení rizika ozáření.

Stavební hlavolam

Materiály, které používáme při stavbě domů, mohou být také zdrojem radonu. Škvárové bloky, beton a další výrobky pocházející ze země mohou obsahovat radium a uran a v průběhu času pomalu uvolňovat plynný radon. To se týká zejména stavebních dělníků, kteří mohou při stavbě vdechovat prach s obsahem radonu.

Vzhledem k tomu, že si toto nebezpečí uvědomujeme, vyžadují zákony pravidelné monitorování úrovně radonu ve stavebních materiálech, aby se zajistilo, že nepřekročí bezpečné limity.

Vodní cesty

Pronikání radonu nekončí u vzduchu, který dýcháme, ale rozšiřuje se i na vodu, kterou konzumujeme. Podzemní voda, zejména ze soukromých studní, může radon přenášet do domácností a uvolňovat ho do ovzduší při každodenních činnostech, jako je vaření a sprchování.

Existují předpisy, které omezují množství radonu ve veřejných vodovodech, ale soukromé vodní zdroje zůstávají problémem, což podtrhuje potřebu informovanosti a testování.

Česká radonová krize

V České republice je boj proti radonu obzvláště naléhavý. Vzhledem k tomu, že průměrná úroveň radonu ve vnitřních prostorách je výrazně vyšší než v mnoha jiných zemích, představuje riziko rakoviny plic způsobené radonem naléhavý problém v oblasti veřejného zdraví. Ke zmírnění rizika byly doporučeny jednoduché změny životního stylu, jako je zavedení systémů řízeného větrání, což zdůrazňuje význam proaktivních opatření v boji proti radonu.

Na cestě k budoucnosti

Boj proti ozáření radonem vyžaduje mnohostranný přístup, od zlepšení stavebních postupů po vzdělávání veřejnosti o rizicích a metodách detekce. Tichá povaha radonové hrozby vyžaduje ostražitost a opatření na ochranu nás i budoucích generací před jeho škodlivými účinky. Vzhledem k tomu, že stále stavíme a obýváme prostory blíže k přirozeným zdrojům radonu v zemi, musí se naše strategie boje proti tomuto neviditelnému nebezpečí vyvíjet a zajistit, aby naše domovy zůstaly bezpečným útočištěm před tichým zabijákem, který se pod nimi skrývá.

Zdroje: idnes.cz, lidovky.cz, snadnobydlet.cz