Z původně trojkolového mlýna a pily z roku 1515 zbyly dnes jen zbytky obvodových zdí. Jeho význam je částečně dán tím, že se objevil ve filmu Pyšná princezna, což přispělo k udržení jeho popularity mezi turisty.

Mlýn v průběhu věků

Dolský mlýn, který původně sloužil agrárním obcím v okolí, měl klíčovou úlohu při mletí obilí a dalších surovin. Se třemi mlýnskými koly pohánějícími jeho provoz byl zázrakem své doby. Vlastnictví mlýna se v průběhu staletí měnilo, počínaje jeho začleněním do benešovského panství v roce 1584 a pozdějším převodem pod Bynovec v roce 1653.

Významný zlom nastal v roce 1696, kdy mlýn získal Jan Kryštof Pohl, čímž začalo období dlouhého vlastnictví rodiny Pohlových, které trvalo až do roku 1910. V tomto období došlo k četným přestavbám, přičemž v roce 1727 dosáhl mlýn své barokní podoby a pracoval na plný výkon až do počátku 19. století.

Provoz mlýna byl ztížen, když se řeka Kamenice stala cestou pro plavení dřeva, což omezilo odběr vody pro funkce mlýna. Majitelé mlýna se těmto změnám přizpůsobili a pustili se do vaření piva a pálení pálenky, čímž do jeho historie přidali novou kapitolu. Koncem 19. století se v soutěsce Srbské Kamenice objevila lodní doprava, která mlýn proměnila ve vyhledávanou výletní restauraci a dále upevnila jeho místo ve společenské a hospodářské struktuře regionu.

Od funkce ke slávě

I přes svůj úpadek po druhé světové válce našly ruiny Dolského mlýna nový život na stříbrném plátně v oblíbené české pohádce "Pyšná princezna". Toto krátké filmové vystoupení mu zajistilo věčné místo v srdcích filmových nadšenců i turistů. Natáčení filmu přineslo v zájmu děje změny ve struktuře mlýna, včetně výměny doškové střechy a bohužel také demolice jedné překážející budovy.

Tajemný odkaz mlýna

Zdroj: Youtube

Ve stínu rozpadajících se zdí Dolského mlýna přetrvává mrazivá legenda, která je pevně spjata s jeho bohatou minulostí.

Legenda vypráví o mlynářově synovi, který se po mnoha letech nepřítomnosti vrací do rodného domu. Jeho cesta byla plodná, svět ho odměnil bohatstvím a proměnou vzhledu. Jedné bouřlivé noci zaklepal na dveře Dolského mlýna, nesa s sebou známky svého úspěchu – měšec plný zlatých mincí – a hledal přístřeší a teplo. To, co ho čekalo, však mělo daleko k láskyplnému objetí, které si představoval.

Nejhorší plán

Mlynář a jeho žena, zaslepení lakotou, svého syna na první pohled nepoznali. Pohled na zlato však zažehl zlověstný plán. Rozhodli se ho ve spánku zavraždit a doufali, že si jeho bohatství přivlastní.

Chamtivý pár nevěděl, že se jejich syn cestou do mlýna zastavil v nedaleké krčmě, kde se podělil o své plány překvapit rodiče. Když se následujícího dne na synovu návštěvu vyptával místní sedlák, mlynáři a jeho ženě došlo chmurné poznání jejich činu, jak strašlivého omylu se dopustili.

Děsivé následky chamtivosti

Mlynářova žena, která neunesla zdrcující tíhu své viny, se utopila v řece, zatímco mlynář, pronásledovaný duchy své ženy a syna, propadl šílenství a oběsil se mezi opuštěnými zdmi kdysi prosperujícího mlýna.

Říká se, že v okolí Dolského mlýna dodnes přebývají zmučení duchové mlynářovy rodiny, kteří připomínají následky chamtivosti. Návštěvníci hlásí strašidelná pozorování a nevysvětlitelné jevy, někteří tvrdí, že uprostřed ruin viděli siluety mlynáře a jeho rodiny, zejména pod rouškou noci.

Památník vzpomínek

Dnes je Dolský mlýn svědkem neúprosného běhu času a z jeho kdysi rušného života jsou patrné jen kamenné pozůstatky. Ruiny jsou nyní středem zájmu archeologického výzkumu a konzervačního úsilí, které vede Správa národního parku a které podporují dobrovolníci. Pro svůj historický a kulturní význam byl Dolský mlýn v roce 2007 prohlášen kulturní památkou, což zajišťuje jeho zachování pro budoucí generace.

Zdroje: kudyznudy.cz, filmovamista.cz, hrady.cz