Fascinace George Gelého potopeným městem, které je dnes známé jako Crescentis, začala před více než pěti desetiletími. Gelé navštívil místo 44krát a shromáždil řadu důkazů, které potvrzují jeho mimořádná tvrzení. Vše odstartovalo ve chvíli, kdy si místní rybáři začali všímat zvláštních čtvercových kamenů, které občas ulovili v blízkosti Chandeleurských ostrovů. Výskyt žuly v této oblasti je skutečně záhadný, protože v sousedních státech Louisiana a Mississippi se přirozeně nevyskytuje. Gelé v tom viděl první vodítko k rozluštění záhady Crescentis.

Zdroj: Youtube

V průběhu let Gelé shromáždil sbírku snímků z podvodního sonaru, o nichž je skálopevně přesvědčen, že zachycují ruiny velkolepých staveb včetně vysoké pyramidy. Podle jeho odhadů je pyramida vysoká neuvěřitelných 85 metrů, což je monument, který se svou nádherou vyrovná Velké pyramidě v Gíze. Co však skutečně odlišuje Crescentis od ostatních archeologických objevů, je jeho údajná schopnost generovat pozoruhodné množství elektromagnetické energie.

Tajemný zdroj energie

Jedním z nejzajímavějších aspektů Gelého tvrzení je údajná elektromagnetická energie vycházející z Crescentisu. Gelé není v tomto tvrzení sám, protože místní krevetář Ricky Robin, který Gelého doprovázel na několika expedicích, tato zjištění potvrzuje. Jakmile se přiblíží k místu, které Gelé označuje za vrchol pyramidy, dochází k podivným jevům. Kompas na Robinově lodi se divoce vymkne kontrole, což připomíná zážitky z Bermudského trojúhelníku. Žulové desky, které se v této oblasti často nacházejí, jsou již léta předmětem fascinace a Robin si je vzhledem k blízkosti nevyzpytatelného chování kompasu okamžitě spojí s kusy pyramidy.

Skepse a alternativní vysvětlení

Navzdory Gelého přesvědčení a podpoře jeho kolegů dobrodruhů se množí skepse. Mnoho odborníků a badatelů nabízí pravděpodobnější vysvětlení přítomnosti žuly v oblasti a zvláštních kamenných desek. Jedna z teorií předpokládá, že žulové bloky mohly pocházet z dávných lodních vraků nebo se jednalo o vyřazené balastní kameny, které španělské a francouzské lodě odhazovaly, aby odlehčily svůj náklad při plavbě v mělkých vodách.

Sám Gelé v roce 2014 představil podobnou teorii, podle níž by kamenné hromady mohly být pozůstatkem stavební skládky nebo troskami z několika ztroskotaných lodí. Profesor archeologie na LSU Rob Mann kdysi navrhl, že žulové desky jsou součástí opuštěného projektu na vybudování umělého útesu. Oficiální státní archeolog připustil, že v oblasti byly zřejmě vysypány bárky s kameny, ale připustil, že důvody této praxe zůstávají nejasné.

Hledání důkazů pokračuje

Za současného stavu zůstávají Gelého mimořádná tvrzení o 12 000 let starém ztraceném městě Crescentis předmětem fascinace a diskusí. Jeho hypotéza sice vykresluje romantický obraz dávné civilizace, ale k jejímu všeobecnému přijetí chybí konkrétní vědecké důkazy. Dokud další ponory, pokročilá solární technologie nebo satelitní snímkování neposkytnou přesvědčivé důkazy, budou Gelého představy o ztraceném městě i nadále balancovat na tenké hranici mezi fantazií a skutečností.

Zdroje: anomalien.com, thesun.co.uk, ancient-origins.net