Záhadné jeskyně

Pusté kostely, vyryté do pískovcového masivu, představují labyrintovou síť komor, které podpírají vysoké sloupy, z nichž některé dosahují výšky až 4 metrů. Tyto jeskyně byly převážně vytvořeny lidskou rukou. V některých prostorách údajně žili středověcí mniši a je pravděpodobné, že některé i sami hloubili, jiné byly vytvořeny v 18. století kvůli písku pro výrobu zrcadel. V dobách válek se proměnily v nouzové úkryty, které poskytovaly útěchu a bezpečí těm, kdo hledali útočiště.

Zdroj: Youtube

Dnes jsou jeskyně volně přístupné a zvou dobrodruhy a milovníky historie, aby se ponořili do jejich hlubin. Důrazně však doporučujeme mít u sebe baterku, která osvětlí temnotu, jež tyto starobylé chodby zahaluje.

Procházka podél řeky Svitávky

Na odvážlivce, kteří se vydají do "Ďáblových dolů", čeká vyhlídková trasa podél řeky Svitávky. Během cesty narazíte na malé prohlubně v pískovcové skále, které jsou pouhou předehrou k divům, jež se před vámi skrývají. Řeka se pod břehem zvláštně ohýbá a dostává se pod břeh, kde jakoby mizí, ale poté se znovu objeví – vizuální podívaná, která kdysi označovala původní cestu k mlýnským kolům ze 14. století.

Nábřeží, které vede jeskynními slumy, bylo pečlivě vytesáno do skalnatého terénu a je svědkem průmyslu, který zde kdysi vzkvétal - vodní mlýny, hamry a brusírny skla, poháněné tekoucími vodami řeky Svitávky. O přibližně 250 až 300 metrů dále se nad silnicí ze Svitavy do Velenic vynoří přehrada, která odhalí další historický význam této oblasti.

Pohled do historie

Přibližně 300 metrů od mostu přes řeku Svitavu stojí roubená budova bývalé leštírny a zrcadlárny. Pečlivě vytesaným 350 metrů dlouhým náspem protékala voda a usměrňovala svou sílu k pohonu strojů uvnitř. Toto místo, přístupné po úzkém schodišti ve skále, umožňuje nahlédnout do bohaté historie oblasti.

Další průzkum odhaluje Velenické komory, které se tyčí do výšky 2-4 metrů a zasahují 100 metrů do pískovcového masivu. Prostory, které kdysi vznikly těžbou písku, sloužily v minulosti různým účelům. V 17. století poskytovaly úkryt místním osadníkům v době války a za druhé světové války se v nich vyráběla letadla wehrmachtu. Po válce sloužily prostory pro skladování ovoce a zeleniny. Následky různých způsobů využití se v komorách dodnes odrážejí.

Pekelná proměna

Jeskyně nyní vlastní "Pekelník" Miroslav Krejčí - zakladatel motocyklového klubu "Pekelné doly". Prostory, o nichž se kdysi věřilo, že jsou portálem do samotného pekla, nyní rezonují řevem motocyklů, který se ozývá skalnatými chodbami. Navzdory ohnivé asociaci však v jeskyních panují velmi mrazivé teploty.

Filmové kulisy

Pusté jeskyně alias Pekelné především dokonale posloužily jako kulisy pro řadu filmů a pohádek. Jejich nadpozemská atmosféra se dokonale hodí pro příběhy o čertech a kouzlech. V tajemné náruči jeskyní ožily ikonické české filmy jako "S čerty nejsou žerty" i moderní pohádky jako "Nejkrásnější hádanka" a "Princezna a písař". Inspiraci zde našla i mezinárodní produkce jako "Letopisy Narnie".

Za jeskyněmi

Pokud se vydáte dále na jih, narazíte na další skryté poklady. Skalní kaple svatého Antonína a zřícenina hradu Výrov dodávají okolí nádech mystiky.

Nedaleko komplexu se nachází Medvědí kemp, kde je menší podzemní lom a další chráněné podzemní jeskyně, které nabízejí možnost prozkoumat historii a přírodní zázraky regionu.

Ať už se snažíte odhalit tajemství minulosti, prozkoumat jedinečný podzemní svět, nebo jen zažít vzrušení z výpravy do neznáma, tyto jeskyně mají každému co nabídnout. Jen si nezapomeňte vzít baterku, protože tma uvnitř je stejně podmanivá jako tajemství, která se skrývají pod povrchem.

Zdroje: cs.wikipedia.org, jenprocestovatele.cz, kudyznudy.cz