Příběh ptačích domků sahá až do přelomu 18. a 19. století, kdy Úštěk nutně potřeboval další bydlení. Vzhledem k nedostatku místa se stavba běžných domů stala výzvou. Hlavní silnice z Litoměřic a nábřeží ke Königovu mlýnu a mlýnu Na Skále původně procházela srdcem ostrohu a ponechávala pouze štíhlý pás rovného pozemku náhle zakončený strmou stěnou.

Zdroj: Youtube

Aby lidé překonali nedostatek místa, důmyslně posunuli dřevěné trámy přes skalní stěnu a podepřeli je dřevěnými trámy ukotvenými o skálu. Netradiční způsob výstavby umožnil vznik pozoruhodných domů připomínající ptačí hnízda.

Mýtus italských dělníků

O ptačích domcích panuje mýtus, že je mají na svědomí italští dělníci, kteří byli zaměstnáni při stavbě železniční trati z Litoměřic přes Úštěk do České Lípy. Z historických záznamů však vyplývá, že domky lze vystopovat již na počátku 19. století, tedy dávno před příchodem italských dělníků. Charakteristický design domků se stal inspirací pro název "ptačí domky".

Pohled do ptačích příbytků

Vydejte se do Úštěku objevit kouzlo pozoruhodných staveb a poznejte fascinující spojení historie a architektury. V interiérech se nacházejí obytné místnosti zdobené miniaturními okny. Pod domy byly vyhloubeny sklepy, v jednom z nich se dokonce nachází hráz, která odvádí vodu dolů na skálu.

Přesto je to exteriér, který skutečně uchvacuje představivost. Střechy ptačích domků jsou od uličky pod nimi tak nízko, že se jich lze snadno dotknout, a vytvářejí tak pohlcující zážitek pro ty, kdo se procházejí malebnými uličkami Úštěka. Domky v sobě nesou nejen historický význam, ale nabízejí také vizuálně ohromující kontrast s druhou stranou Kamenné uličky, což z nich činí atrakci, kterou musí vidět každý, kdo zdejší oblast navštíví.

Historický půvab a kulturní význam

Dům č. 28 je samostatně zapsán na seznamu kulturních památek, což podtrhuje jeho historický a architektonický význam. Kromě toho je celá skupina ptačích domků souhrnně oceněna pro svůj význam při zachování dědictví obce Úštěk.

Ptačí domky v Úštěku stojí jako svědectví o lidské přizpůsobivosti tváří v tvář prostorovým omezením. Neobyčejné domy připomínající ptačí hnízda sice nejsou typickou turistickou atrakcí, ale nabízejí pohled na tvořivost a vynalézavost lidí. Pozoruhodné stavby nemají v České republice obdoby.

Zdroje: kudyznudy.cz, cs.wikipedia.org, pamatkovykatalog.cz