Znojemské podzemí, které se rozprostírá na úctyhodných 25 kilometrech, je složitou sítí chodeb, které se noří až čtyři patra pod zem. Jeho vznik je zahalen tajemstvím, protože neexistují žádné písemné záznamy, které by určovaly přesný účel nebo datum vzniku chodeb. Jasné však zůstává, že za výstavbou stojí naprostá genialita – důmyslně navržené větrací šachty, kouřovody a studny zajišťují v hlubinách pod zemí závan čerstvého vzduchu.

Zdroj: Youtube

Historická podzemní síť

Geneze znojemských tunelů sahá až do 14. století. V této době došlo k velkému rozvoji Znojma, a tedy i k rozšiřování počtu kamenných budov. Každý z domů měl podzemní prostory, které sloužily pravděpodobně k hospodářským účelům. Tyto sklepní prostory byly budovány a propojovány v nepravidelných obdobích původně na ploše 35 až 40 hektarů pod historickým centrem města. Na stavbě se podíleli nádeníci, dělníci a městská čeleď, a také jihlavští havíři, kteří chodby hloubili pomocí jednoduchých nástrojů. Odhaduje se, že během budování podzemních chodeb se podařilo vytěžit až 55 tisíc krychlových metrů rostlé, pevné, tvrdé skály. Tento materiál byl poté zřejmě použit při stavbě městských hradeb.

Město duchů

Podzemí bylo koncipováno jako útočiště, které mělo chránit obyvatelstvo před nebezpečím obléhání a nájezdů. Kromě toho nabízely tunely i průchody na venkov, takže umožňovaly důležité zásobování. Lidé v nich mohli dokonce vařit a topit, a to díky zbudovaným kouřovodům, které vedly do komínů jejich domů. Díky tomu tak vznikla přezdívka „město duchů”, protože vojáci, když vtrhli do města, nikoho nenašli, ale z komínů se kouřilo.

Adrenalinové dobrodružství

Katakomby dnes slouží především turistům. Základní trasa, která je dlouhá přibližně jeden kilometr, začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici. V roce 2013 představilo znojemské podzemí svou dosud nejnapínavější kapitolu – adrenalinem nabitou prohlídku nejnáročnějších chodeb. Není to cesta pro slabé povahy; vyžaduje fyzickou obratnost a odvahu. Účastníky čeká obtížná zkouška výdrže a odvahy v podobě úzkých chodeb, podmáčených cestiček a kluzkých schodů.

Adrenalinové trasy měří 4,6 kilometru a jsou rozděleny do tří úrovní obtížnosti, z nichž každá představuje vlastní soubor překážek. Od nízkého shýbání až po plazení se bahnem po kolena – dobrodruzi zažijí podzemí jako nikdy předtím. Vedle fyzických výzev jsou tyto trasy obohaceny o speciální expozice, k vidění je například alchymistická dílna. Mýty pak oživují strašidelné městské legendy, jež prostupují znojemskou historií.

Pohled do období studené války

Nejnovějším přírůstkem do prohlídkových tras znojemského podzemí je výlet do období studené války s odhalením krytu civilní obrany pod Masarykovým náměstím. 700 metrů dlouhý úsek nabízí mrazivý pohled na realitu válečných příprav, doplněný protichemickými obleky, plynovými maskami a funkčním radiometrem.

Lidé se přenesou v čase od počátků podzemí až po napjaté dny 20. století, podtržené potenciální hrozbou jaderné války.

Svědectví o odolnosti

Návštěvníci Znojma mají možnost projít si místní historické cesty a zažít hmatatelný pocit historie pod nohama a odkaz těch, kteří v hlubinách hledali útočiště. Je to příležitost stát se přímými svědky architektonických zázraků minulosti, a to vše při překonávání fyzických výzev a nasávání pestré historie znojemského podzemí.

Zdroje: kudyznudy.cz, blesk.cz, znojemskabeseda.cz