Vědci v podzemních jeskyních odhalili oltáře a kaple, které poukazují na zlomek mnohem větší a z velké části neprozkoumané sítě katakomb.

Zdroj: Youtube

Geologická proměna

Historie Proseka sahá až do doby kamenné, konkrétně do 4. a 3. tisíciletí před naším letopočtem. Časová osa naznačuje, že oblast byla pro lidské osadníky zajímavá již tisíce let, pravděpodobně díky svým geografickým zvláštnostem.

V období druhohor byla lokalita pokryta mořem, které později ustoupilo a zanechalo po sobě malé uhelné sloje. První obyvatelé zdejší přírodní zdroje využívali a těžili spraš, černou břidlici a jíl, které byly cenné pro stavebnictví a keramiku.

Svatý Václav a legenda

Samotný název Prosek, původně "Prosík", je opředen pověstí o svatém Václavovi, klíčové postavě českých dějin. Podle legendy se král Václav musel v této oblasti prodírat hustým houštím, od čehož se odvozuje název – odvozený od slova "prosekati". Když přírodní překážky odstranil, byl prý ohromen krásou a úrodností místa.

Doložená historie Proseka začíná v 10. století našeho letopočtu, původně jako řídce osídlená osada, která se na přelomu 14. a 15. století rozrostla ve vesnici. Jeho rozvoj zbrzdily husitské války a třicetiletá válka, což vedlo ke značnému vylidňování a úpadku, až byl na počátku 20. století začleněn do Prahy.

Tajemství pod zemí

Chodby a jeskyně, které tvoří podzemní síť Proseka, jsou pozůstatkem rozsáhlé těžby písku, uhlí, břidlice a jílu. Tato síť, která původně dosahovala délky až sedmi kilometrů, hrála klíčovou roli v místním hospodářství a dodávala materiál pro sklářství a další průmyslové procesy. Ukrývala však také tajemné oltáře a kaple, jak ukázaly nedávné průzkumy.

Nové objevy naznačují, že katakomby neměly jen průmyslový, ale i náboženský nebo obřadní význam, což dále doplňuje bohatou historii a legendy místa.

Napoleonova tajná chodba

Jedna ze zajímavých legend hovoří o tajné podzemní chodbě z Proseka do Staré Boleslavi, kterou údajně používal Napoleon. Byla údajně součástí poutní cesty spojující několik kostelů zasvěcených svatému Václavovi, což podtrhuje provázanost náboženství, historie a mytologie v oblasti.

Zdroje: blesk.cz, prahatv.eu, casopisstavebnictvi.cz