Přírodní rezervace Smraďoch byla zřízena v roce 1968 a leží v zalesněné vrchovině s bohatou geologickou historií. Vznik rezervace se datuje do období významné tektonické činnosti na konci třetihor a na počátku čtvrtohor. Během nich došlo k výrazným pohybům zemské kůry, které vedly ke vzniku nových zlomů a znovuotevření starých.

Tajemství, které se skrývá za názvem

Zdroj: Youtube

Při příchodu do rezervace návštěvníky uvítá neobvyklý zápach připomínající zkažená vejce, který se s přibývajícím časem stává stále výraznějším. Ten vychází z mofet, což jsou větrací otvory, které vypouštějí směs oxidu uhličitého a sirovodíku. Tyto emise, které jsou vedlejším produktem vulkanické minulosti oblasti, jsou příčinou charakteristického zápachu. Mofety jsou ve střední Evropě vzácným geologickým jevem, a proto je Smraďoch jedinečnou lokalitou pro geology i milovníky přírody.

Ráj biodiverzity

Kromě geologických zázraků se přírodní rezervace Smraďoch může pochlubit bohatou biologickou rozmanitostí. Vlhké prostředí rezervace bohaté na živiny podporuje výskyt řady unikátních druhů řas a vzácných rostlin. Návštěvníci zde najdou například borovici blatku, rosnatku okrouhlolistou nebo šichu černou, kterým se na tomto specializovaném stanovišti dobře daří. Tyto druhy přispívají k ekologické hodnotě rezervace a nabízejí pohled na křehkou rovnováhu ekosystémů vrchovištních rašelinišť.

Cesta rašeliništěm

Pro usnadnění průzkumu a zároveň ochranu citlivého životního prostředí byla v rezervaci v roce 1976 vybudována dřevěná lávka. Součástí této 75 metrů dlouhé naučné stezky jsou dva informační panely, které poskytují informace o geologii, flóře a fauně oblasti.

Výchozí body stezky jsou vhodně umístěny v blízkosti restaurace Nimrod, oblíbeného turistického místa, nebo nedalekého parkoviště. Necelý kilometr od zpřístupněného rašeliniště také můžete ochutnat minerálku Farská kyselka, ke které se dá dojít po dobře značené trase.

Strašidelná atmosféra

K tajemnu rezervace Smraďoch přispívají i zbytky lebek starých zvířat rozeseté po rašeliništi, které přispívají ke strašidelné atmosféře krajiny. Tyto lebky jsou však pouze přirozenou součástí ekosystému, kde rozklad hraje zásadní roli v koloběhu živin a tvorbě biotopů.

Zdroje: cestovinky.cz, hrady.cz, kudyznudy.cz