Jaronínská bučina: Divoká flóra a fauna

Rezervace Jaronínská bučina, zasazená do Chráněné krajinné oblasti Blanský les, je ukázkovým příkladem ekologického bohatství České republiky. Ve zdejší rezervaci se nachází jeden z nejstarších původních lesů v regionu, stáří některých stromů přesahuje 270 let. Dominují zde listnaté stromy jako buk a jilm, ale vyskytuje se zde i jedle, která je převládajícím jehličnanem.

Přirozená skladba podhorského smíšeného lesa v rezervaci na severovýchodních svazích žulového masivu Buglata ukazuje unikátní geologické útvary včetně balvanitých proudů a zvětralých skalních lavic. Přírodní prostředí zůstává nedotčené lidskými zásahy, což umožňuje růst skutečně divoké flóry a fauny, včetně vzácných druhů ptáků, jako je holub doupňák a lejsek malý.

Rychlebské hory: Ráj bez lidí

Rychlebské hory, které se nacházejí severně od Jeseníku, nabízejí klidný únik do jednoho z nejmalebnějších pohoří v České republice. Oblast je charakteristická svým členitým terénem zahrnujícím hluboká údolí a táhlé hřebeny lemované bujnými smrkovými lesy. Nejvyšším bodem je hora Smrk, která měří 1127 metrů.

Historické i přírodní zajímavosti dodávají atrakce jako Jánský vrch a spletité jeskynní systémy, například Na Pomezí. Pro ty, kdo hledají samotu, jsou ideální Rychlebské hory, které nabízejí rozsáhlé trasy pro jedno až dvoudenní pěší túry uprostřed krajiny, do značné míry zbavené turistického ruchu.

Ploučnice: Autentická příroda

Zdroj: Youtube

Řeka Ploučnice, pramenící na svazích Ještědu a vlévající se do Labe, nabízí dobrodružné prostředí pro ty, které láká tajemno neprobádaných území. Řeka protéká oblastí od otevřené krajiny v Lužických horách až po hustě zarostlá údolí a ztělesňuje ducha divočiny.

Lokalita, kdysi omezená jako vojenská zóna, zůstává z velké části nezasažena moderní civilizací a představuje syrové a autentické přírodní prostředí. Vodáci si na Ploučnici užívají vzácnou samotu, proplouvají úseky, které jsou sjízdné pouze sezónně, a objevují říční ekosystém, který funguje čistě podle přírodních pravidel.

Každá z těchto destinací v České republice nabízí jedinečnou příležitost k opětovnému spojení s přírodou daleko od ruchu oblíbených turistických míst. Ať už se jedná o putování prastarými lesy, pěší túry po malebných horských stezkách nebo pádlování po odlehlých řekách, nedotčená divočina nabízí hluboký pocit klidu a samoty všem, kteří se sem vydají.

Zdroje: kudyznudy.cz, padler.cz, idnes.cz