Čeština, jako západoslovanský jazyk, má bohatou historii a slovní zásobu, která má kořeny v praslovanštině. Vyvíjela se po staletí a dnes je jedním z hlavních slovanských jazyků.

Zdroj: Youtube

Historie jazyka českého

Nejblíž ze všech slovanských jazyků má bezpochyby ke slovenštině. Patří tak do slovanské jazykové rodiny. Český jazyk má bohatou tradici psané literatury, která sahá až do 14. století. Naše malebná řeč byla v minulosti částečně ovlivněna latinou a němčinou.

Složitý systém skloňování a časování

Jednou z charakteristických vlastností češtiny je její komplikovaný systém skloňování a časování slov. Mnoho lidí považuje pravopis za nejtěžší část českého jazyka. Zahrnuje soustavu zvyklostí, pravidel a doporučení, která určují, jak správně napsat slova a věty.

Nuance a pasti českého jazyka 

Český jazyk je plný jemných nuancí a pravopisných pastí, které dokážou zamotat hlavu i zkušeným mluvčím. Mezi takové patří i rozlišení slov "mě" a "mně". Zdánlivě drobná odlišnost může změnit význam věty a je klíčová pro správné uchopení jazykového výrazu. Přitom princip je poměrně jednoduchý, stačí si zapamatovat jednoduché pomůcky.

Kdy je správně pravopisně MĚ a kdy MNĚ

MĚ a MNĚ jsou tvary zájmena „já“. První pomůcka k jednoduchému zapamatování, kdy psát jaký tvar, je ukrytá v pádech. Ve 2. a 4. pádě se používá MĚ a ve 3. a 6. pádě se píše MNĚ. Mnozí to ale stále spletou a používají MNĚ ve větách, kde by mělo být MĚ, a naopak.

Další pomůcka pro zájmeno MĚ/MNĚ

Použít lze také pomůcku podle 2. osoby: MĚ – TEBE, MNĚ – TOBĚ. Pokud ve větě můžete nahradit MĚ slovem TEBE, pak je správné použít MĚ. Například: "Vidíš mě/tebe."

MĚ a MNĚ jako součást slova

Další jednoduchá existující pomůcka, která vám pomůže zapamatovat si správné použití přímo ve slovech, zní: „Pomni, abys nezapomněl, že pomněnka se píše M N Ě."

Slova obsahující písmenko N v jiných tvarech

Za povšimnutí stojí fakt, že tvar MNĚ se použije pouze v těch slovech, která obsahují písmeno "n" i v jiných tvarech slova nebo v příbuzném slově, například rozumně (je to rozumné), domněle (domnívám se), skromně (být skromný). V ostatních případech se používá pouze MĚ, například měšec, měna, podvědomě.

Pravopis je důležitou součástí zachování čistoty a správnosti českého jazyka. Přestože tvary MĚ a MNĚ mohou některé lidi mást, pomocí pár jednoduchých pomůcek si snadno zapamatujete správné použití obou tvarů.

Ještě tápete, nebo si jste jistí v této oblasti pravopisu? V obou případech se otestujte v našem kvízu.

Kvíz: Jste chytřejší než páťák? Kdy se píše MĚ a kdy MNĚ? Většina dospělých to netuší

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: jak-se-pise.cz, denik.cz, pravopisne.cz