Morava: hlavní rozvodí Evropy

Zdroj: Youtube

Řeka Morava pramení na Králickém Sněžníku, který je známý jako "střecha Evropy", protože jím prochází hlavní evropské rozvodí. Oficiálním pramenem řeky Moravy je studánka, která se nachází těsně pod vrcholem v nadmořské výšce 1 380 m n. m. V současnosti řeka Morava pramení v nadmořské výšce 2,5 km. K tomuto místu se často vydávají návštěvníci.

Od svého pramene teče Morava po strmém svahu do hlubokého údolí a prochází obcemi Horní, Velká a Dolní Morava. Z pramenné oblasti jsou krásné výhledy do údolí a turisté často vystupují na nedaleký vrchol, charakterizovaný sutí ze zbořené polské rozhledny.

Název "Morava" je odvozen od indoevropského slova "mar", což znamená velká voda, která často tvoří těžko průchodné, bažinaté oblasti. Zajímavostí je, že řeka stejného jména existuje i v Srbsku.

Labe: Výhled na Krkonoše

Řeka Labe pramení v Krkonoších, konkrétně v oblasti Labské louky u polských hranic. Pramen je označen skalním útvarem připomínajícím kamennou studnu, do níž vtéká a vytéká voda, obklopenou upravenou zpevněnou plochou. Nedaleko jsou umístěny pamětní desky věnované Janu Bucharovi, významnému propagátorovi české turistiky v Krkonoších. Po něm je pojmenována stezka vedoucí k prameni Labe z Jilemnice.

Místo doplňuje kamenná zídka zdobená kovovými erby měst na trase Labe k Severnímu moři. V roce 2006 bylo okolí doplněno o sochu nazvanou "Alegorie vody", dřevořezbu znázorňující ženské tělo. Pramen Labe se nachází v nadmořské výšce 1 387 metrů a lavičky u něj poskytují vynikající výhled. Název "Labe" je slovanskou obměnou starogermánského jména "Albí", což znamená "bílý", které se vyvinulo v latinské "Albis" a moderní německé "Elbe".

Vltava: Cesta za zdrojem

Vltava, nejdelší řeka v České republice, pramení na jihovýchodním svahu Černé hory nedaleko německých hranic, poblíž horské obce Kvilda na Šumavě. K prameni vede z Kvildy šestikilometrová modře značená turistická trasa. Od pramene až po Borovou Ladu se potok nazývá Černý potok, v místě soutoku s Vltavským potokem se stává Teplou Vltavou.

Předpokládá se, že pramen Vltavy má vyšší obsah stříbra, což naznačuje, že pochází ze starého středověkého dolu. Údajně má také léčivé účinky. Název Vltava pochází ze starogermánského slova "wilth-ahwa", což znamená divoká, prudká voda. Český název "Vltava" se nepřetržitě používá od roku 1680. Přípona "ava" v češtině, odvozená od slova "Ahwa" (voda), má stejný kořen jako latinské "aqua".

Sázava: Změny v definici pramene

Řeka Sázava, jedna z významných českých řek, byla dlouhou dobu předmětem diskusí ohledně svého pramene. Zpočátku byly za její pramen považovány různé potoky, například Stržský, Karlovský, Stružný nebo Velké Dářko. Nejnovější poznatky však určily její pramen hluboko v lesích Žďárských vrchů, severozápadně od Šindelného vrchu, v nadmořské výšce 757 m n. m. Přístup k tomuto prameni je náročný, nevede k němu žádná značená cesta, pouze pěšina, a poznáte ho podle označení „Zde pramení řeka Sázava“.

Název řeky je slovanského původu, odvozený od slovesa "sázet" a přípony "ava", označující usazeniny. Jiná teorie předpokládá, že název pochází z keltského výrazu "sath-jati", což znamená "tekoucí mezi borovými lesy".

Nisa: Od pramene k ústí

Nisa, známá také jako Lužická Nisa, začíná svou pouť v obci Nová Ves nad Nisou. Rozprostírá se v celkové délce 252 kilometrů, pouze 54 kilometrů této řeky protéká na českém území. Nisa je levostranným přítokem Odry. Její pramen označuje památník založený v roce 1980, díky němuž je oblíbeným místem pěších turistů a cyklistů. Začíná zde dálková cyklotrasa Nisa-Odra, která se táhne až k Baltskému moři.

K prameni se dostanete odbočkou ze zelené turistické trasy mezi Jabloneckými Pasekami a Smržovkou nebo přes Smržovský turistický okruh. Předpokládá se, že název "Nisa" má slovanské kořeny, pravděpodobně odvozené od slova "niz", tedy "nízký", což odráží průchod řeky rovinatým terénem.

Poučný zážitek

Tyto řeky přispívají nejen k přírodním krásám a ekosystému Česka, ale mají také historický a kulturní význam. Průzkum jejich pramenů může být dobrodružným a poučným zážitkem, který osvětlí původ životně důležitých vodních toků.

Zdroje: denik.cz, kudyznudy.cz, prozeny.cz