Skrytá poloha mýdlového pomníku

Mýdlový pomník, nenápadně zasazený v rohu Nosticovy zahrady na ostrově Kampa, zůstává široké veřejnosti z velké části neznámý. Jeho přítomnost je tak nenápadná, že o jeho existenci neví ani mnoho obyvatel Kampy. Pomník nese nápis "Prádlo 1659". A právě tento detail vyvolává více otázek než odpovědí. Je možné, že pomník je ve skutečnosti důmyslně vytvořený podvod?

Jedním z nejzáhadnějších aspektů mýdlového pomníku je datum, které je na něm napsáno: 1659. V 17. století se mýdlo obvykle nevyrábělo ve známém zaobleném tvaru, který si spojujeme s moderními kostkami mýdla. Místo toho se mýdlo běžně vyskytovalo ve formě řezaných kostek s ostrými hranami.

Historie vody a prádelny

Zdroj: Youtube

Ostrov Kampa je odedávna spojen s vodou, o čemž svědčí i vznik umělé strouhy Čertovky, která měla za úkol přivádět vodu k mlýnským kolům, jež používali místní mlynáři. Bohatý zdroj vody vedl k založení mnoha prádelen na ostrově Kampa. Jedna taková prádelna dokonce odvozovala své jméno od blízkosti kostela Jana Křtitele Na Prádle.

Zlomkovský mlýn a Wendlingerova prádelna

Mydlářský památník, který se nachází v blízkosti jednoho z devíti původních mlýnů na Čertovce, Zlomkovského mlýna, najdete v Nosticově zahradě. Právě zde se kdysi nacházela Wendlingerova prádelna, která má svou vlastní zajímavou historii. Původně mlýn vlastnil mlynář Pavel Zlomek, později přešel do rukou Rožmberků. Ti mlýn přeměnili na letní sídlo, než jej získal baron Wendlinger a postavil zde prádelnu. Nakonec převzala vlastnictví rodina Nosticů, která do budovy přestěhovala prádelnu.

Modernizační úsilí hraběte Nostice

Po převzetí nemovitosti se hrabě Nostic pustil do ambiciózního projektu modernizace prádelny. V roce 1782 se prádelna pyšnila impozantním vybavením, které zahrnovalo 10 měděných kotlů, jeden železný kotel a neuvěřitelných 43 prádelních žlabů. Kromě toho byla součástí komplexu prádelny také mandlovna s deseti mandly, která poskytovala fascinující pohled na tehdejší praktiky praní prádla.

Odhalení záhady

Navzdory bohaté historii prádelen na ostrově Kampa a spojení mýdlového památníku s Wendlingerovou prádelnou zůstává skutečný účel a význam památníku ve tvaru mýdla zahalen tajemstvím. Byl to jen rozmarný výtvor, nebo se v něm skrývá hlubší, skrytý význam ztracený časem? Zatímco obyvatelé a návštěvníci stále přemýšlejí o jeho původu, mýdlový monument na ostrově Kampa zůstává symbolem intrik a zvědavosti a vybízí k prozkoumání vrstev historie ukrytých v tomto půvabném koutě Prahy.

Zdroje: prahahrave.cz, couramese.cz, g.cz