Poklad, který objevil muž přející si zůstat v anonymitě, byl nalezen během procházky, kdy uviděl v zemi rozryté divokou zvěří několik mincí. Sebral pár z nich a přinesl je domů ukázat manželce, aniž by tušil, jak velký poklad objevil.

Zdroj: Youtube

Ještě téhož dne se obrátil na archeology, kteří shodou okolností pracovali nedaleko. Náhodný nález vedl k pečlivým vykopávkám, při nichž byl objeven poklad v hodnotě více než deseti milionů korun.

Tajemství půdy

Poklad byl důmyslně ukryt ve dvou keramických nádobách, strategicky umístěných na protilehlých valech. Historici předpokládají, že úkryt byl zvolen jako preventivní opatření proti tureckým nájezdům z Uher, přestože v Čechách byl v té době relativní mír.

Složení pokladu naznačuje, že jeho majitelem mohl být obchodník s mincemi; sbírka obsahuje dukáty a tolary, které nebyly běžným platidlem, ale měly značnou hodnotu v celé Evropě.

Historická ekonomika

Sbírka zahrnuje několik století a může se pochlubit mincemi raženými za vlády císařů Ferdinanda II., Ferdinanda III. a Leopolda I. z různých evropských mincoven včetně těch v Čechách, na Moravě, v Rakousku, Uhrách a dalších zemích.

Pozoruhodné je, že zahrnuje jak státní, tak soukromé ražby, například mince Albrechta z Valdštejna. Rozmanitost sbírky, v níž nejmladší mince pochází z roku 1671 a nejstarší z doby Vladislava II. Jagellonského (1431 až 1434), nabízí jedinečný pohled na tehdejší ekonomickou a politickou krajinu.

Kulturní význam

Význam pokladu přesahuje jeho peněžní hodnotu. Podle Mgr. doktorky Dagmar Grossmannové, numismatičky, která se na nálezu podílela, obsahuje vzácné a dosud neznámé varianty běžných dobových mincí.

Mezi nimi je i půldolar ražený sedmihradským knížetem Gabrielem Betlenem, který je symbolem odporu proti habsburské nadvládě. V 17. století mohla hodnota těchto mincí odpovídat nemalému majetku. Například učitel by si v té době takovou částku vydělal za 17 let, zatímco tesař za 7,5 roku.

Od země k exponátu

Nález podnítil diskusi o hodnotě takových nálezů, a to nejen z hlediska jejich materiální hodnoty, ale i jejich nezměrného kulturního a historického významu. Pardubický kraj uznal mimořádný kulturní a historický význam pokladu a přiznal nálezci mimořádnou částku 560 000 korun. Toto rozhodnutí poukazuje na rozvíjející se uznávání vnitřní hodnoty historických artefaktů přesahující jejich materiální hodnotu.

Zachování dědictví

Poklad z Vysoké je k vidění v Regionálním muzeu v Litomyšli a zpracováván je ještě v Moravském zemském muzeu v Brně. Připravovaná publikace slibuje, že se ponoří hlouběji do historie jedinečné sbírky a nabídne pohled na socioekonomické a politické proudy Evropy optikou mincí.

Zdroje: svitavsky.denik.cz, irozhlas.cz, novinky.cz/