V roce 2008 narazil místní důchodce František Dedek u místního potoka na poklad více než tisíce stříbrných mincí z bouřlivých dob třicetileté války. Pozoruhodný objev je nyní součástí nové expozici Blatského muzea.

Když se František Dedek v klidu procházel podél Černovického potoka, netušil, že se chystá vykopat kus historie. V té době se v okolí stavěla dálnice a půda vydala své dlouho skrývané tajemství. Přibližně tři kilogramy stříbrných mincí, pečlivě ukrytých holandským vojákem v letech 1620-1621, byly rukou osudu odhaleny.

Zdroj: Youtube

Třicetiletá válka byla obdobím obrovských otřesů, kdy regionem křižovaly různé armády. Předpokládá se, že holandský žoldnéř, kterého tento chaos zastihl, poklad zakopal s úmyslem vrátit se pro něj, až to okolnosti dovolí. Rozhodující vodítko k příběhu poskytují samotné mince, z nichž několik set je nizozemských eskalinů, pocházejících z části Nizozemska, která vyhlásila nezávislost na Habsburcích a podporovala české stavovské povstání.

Daniel Abazid, vedoucí Blatského muzea, vysvětlil: "Jak voják cestoval po Evropě a cestou dostával různé formy platidel, vyměňoval je, a tak vznikla rozmanitá sbírka, která zahrnuje mimo jiné německé a české mince."

Výstava pokladu

Nyní, po více než 15 letech od svého objevení, zaujímá soběslavský mincovní poklad ústřední místo v renesančním Smrčkově domě na náměstí. Návštěvníci zde mohou obdivovat všech 1069 mincí a několik fragmentů, které jsou pečlivě vystaveny pro veřejnost. Mince, z nichž mnohé byly odborně konzervovány, představují hmatatelné spojení s bouřlivou epochou evropských dějin.

To, co tuto výstavu odlišuje, je nejen možnost pozorovat historii, ale také se na ní aktivně podílet. Muzeum umožňuje návštěvníkům vyrazit si vlastní minci, čímž se ponoří do řemesla a umění ražby mincí. Zážitek dále umocňuje dobová scéna s vojáky vyzbrojenými mušketami, arkebuzami a kyrysy, která návštěvníky přenese do doby, kdy se mince razily a používaly při každodenních transakcích.

Rostoucí atrakce

Popularita Blatského muzea neustále roste. V loňském roce navštívilo muzeum přibližně 10 000 lidí, které přilákala pestrá nabídka expozic. V roce 2017 muzeum představilo výstavy prezentující blatské lidové kroje, architekturu selského baroka a různé aspekty venkovského života, včetně zemědělství, tkalcovství a řemesel, jako je hrnčířství a pletení. Kromě toho je zde i dětský koutek, takže si zde na své přijdou návštěvníci všech věkových kategorií.

Muzeum také vzdává hold známému hudebnímu skladateli Otakaru Ostrčilovi, čímž doplňuje bohatou kulturní tapiserii regionu o hudební rozměr.

V Soběslavi není historie jen něčím, o čem se čte v učebnicích, ale je to zážitek, který je třeba prožít a sdílet. Výstava Soběslavský mincovní poklad s nečekaným původem a poutavými příběhy je toho důkazem.

Zdroje: sberatel.info, lovecpokladu.cz, cesky.radio.cz