Z náhodného nálezu se vyklubala sbírka vzácných historických pokladů z mladší doby bronzové.

Nádhera doby bronzové

Náhodný poklad, objevený v roce 2016, se skládá z osmnácti unikátních předmětů. Soubor, který obsahuje náramky, nápažníky, prsteny, spony a faléry, byl později prohlášen za jeden z vrcholných exponátů karlovarského muzea. Archeolog Filip Prekop spolu s kolegy z plzeňského muzea a Jihočeské univerzity podnikl podrobné rámcové vyhodnocení, aby nález ověřil a zařadil. Jejich práce potvrdila původ artefaktů z mladší doby bronzové. Rok po objevení se staly chloubou karlovarského muzea.

Spojení historie a osobního objevu

Hodnota Michalova nálezu přesahuje pouhý historický význam. Počet a rozmanitost předmětů objevených na jediné lokalitě neměly v karlovarském regionu obdoby. Zajímavé je, že většina šperků byla nalezena v párech, což naznačuje možnou náboženskou nebo společenskou symboliku běžnou v Evropě na konci doby bronzové. Objev obohatil nejen místní historii, ale poskytl také vhled do širší evropské kultury doby bronzové.

Od skalní zahrady k archeologickému nalezišti

Michalova cesta k jedinečnému objevu byla poháněna jeho vášní pro zahradu. Hledal dokonalé zahradní kameny, což ho přivedlo do lokality u Mezirolí. I přes počáteční problémy s podmáčenou půdou se mu vytrvalost vyplatila. To, co nejprve považoval za kus kovu nebo "starou plotýnku", se ukázalo být významným historickým artefaktem.

Horská dráha emocí

Velikost nálezu Michalovi došla až po identifikaci podobné spony na internetu. Uvědomění, že vlastní něco, co má nesmírnou historickou a peněžní hodnotu, ho zanechalo ve stavu nevěřícnosti a vzrušení. Dodnes vzpomíná na bezesnou noc plnou očekávání a úžasu, když se vyrovnával s realitou svého objevu.

Michalův náhodný nález v Nové Roli nejen obohatil jeho život, ale také významně přispěl k poznání doby bronzové na Karlovarsku. A opět se potvrdilo, že vzácné historické poklady se mohou skrývat i na těch nejvšednějších místech.

Zdroje: idnes.cz, sokolovsky.denik.cz, lovecpokladu.cz