Dne 1. května 2013 se uprostřed brázd, které zde zanechali divočáci, skrýval poklad starý přibližně 4 000 let, který se odhalil nic netušícímu, ale zvědavému pozorovateli. Nález nejenže vrhá světlo na dobu bronzovou, ale také zdůrazňuje nepředvídatelné způsoby, kterými se naše minulost rozhoduje odhalovat.

Náhodný objev

Při pohybu po cestě narušené orbou kanců upoutal učitelovu pozornost odlesk bronzu. Při bližším zkoumání objevil bronzové sekery a následně i sbírku ozdob včetně náramků a ozdob do vlasů vyrobených ze zlata. Artefaktům, které ležely jen několik centimetrů pod povrchem, hrozilo, že je zcizí hledači pokladů, kteří zdejší oblast často prohledávají.

Učitel si uvědomil význam svého nálezu, předměty shromáždil a vyhledal odborníky z renomovaného archeologického ústavu v Teplicích, který je znám svou stoletou tradicí v oboru.

Ze země se odvíjí příběh

Na základě učitelova hlášení se na místo rychle dostavili archeologové pod vedením Jindřicha Šteffla, kteří v mělkém výkopu odkryli další artefakty včetně keramických střepů. Kolekce zahrnující nejen užitkové předměty, jako jsou sekery, ale i osobní ozdoby jako jsou náhrdelníkové trubičky a kroucené drátěné ozdoby do vlasů, byla označena za jeden z nejvýznamnějších objevů v novodobé české historii. Nálezy, datované přesně do let 2000 až 1800 př. n. l. umožňují nahlédnout do života a kultury obyvatel tohoto regionu v době bronzové.

Vzácnost a kulturní význam

Nález vyniká svou vzácností, neboť je teprve čtvrtým svého druhu na území České republiky a druhým, který se dochoval díky 150 letům archeologického úsilí. Kulturní a historická hodnota předmětů, z nichž některé obsahují zlaté ozdoby o odhadované ryzosti 17 až 18 karátů, překonávající ryzost současných šperků, je nevyčíslitelná.

Význam hlášení historických nálezů

Kulturní a historickou hodnotu podobných nálezů nelze podceňovat. Nabízejí neocenitelný pohled na život a dobu starověkých civilizací. Vedoucí odboru kultury krajského úřadu Radek Spála zdůraznil význam ohlašování nálezů s tím, že drtivá většina z nich je často utajována. Právní a etické aspekty obchodu s těmito předměty a jejich oceňování jsou složité a zahrnují posouzení odborníky a Puncovním úřadem, který určuje hodnotu drahých kovů na základě hmotnosti a ryzosti.

Pozoruhodný objev slouží jako připomínka vazeb, které sdílíme s našimi předky a které překlenují tisíce let prostřednictvím odkazu jejich řemeslného umění a každodenního života.

Zdroje: lidovky.cz, idnes.cz, novinky.cz