Historické a architektonické prvky Orlíku včetně středověké studny a černé kuchyně s funkční pecí na chleba, nabízejí jedinečný pohled na jeho středověký původ a následný život. Zřícenina stojí na kopci ve výšce 645 m.

Zdroj: Youtube

Vzestup a pád gotické památky

Vznik hradu Orlík, původně známého jako Humpolec, se datuje po roce 1371 a připisuje se pánům z Dubé. Nejstarší doložená zmínka však pochází až z roku 1399 a přisuzuje vlastnictví Jindřichovi z Dubé. V průběhu staletí se hrad stal svědkem mnoha změn majitelů, z nichž každá zanechala nesmazatelnou stopu na jeho architektonické a historické struktuře.

V roce 1496 získal panství Jan Trčka z Lípy, čímž nastalo období významných úprav uvnitř i vně. V polovině 16. století však osud hradu upadal, protože finanční potíže vedly jeho majitele k tomu, že se uchýlili k levným úpravám, aby udrželi jeho stavbu. Právě v tomto období získal hrad svou novou přezdívku Orlík, kterou poprvé v roce 1559 vyslovil Zdeněk Trčka z Lípy.

Postupem času přešel Orlík koncem 16. století do rukou Kryštofa Karla z Roupova, což znamenalo počátek jeho úpadku. Vzhledem k tomu, že šlechta dávala přednost sídlu v Herálci, byl Orlík postupně opouštěn a během třicetileté války utrpěl dalším zanedbáním. V následujících staletích byl hrad využíván pro zemědělské účely a nakonec rozebrán na stavební materiál. Přesto se ve 20. století objevily snahy o zachování jeho dědictví a iniciativy v oblasti stavební památkové péče a archeologický průzkum vdechly jeho zřícenině nový život.

Legendy spjaté s historií

Orlík není jen pozůstatkem architektonické velkoleposti, ale i zásobárnou pověstí a nevyprávěných příběhů. Legendy o ukrytém pokladu, který údajně zakopali páni z Dubé, dráždí fantazii. Tento nepolapitelný poklad se podle místních pověstí odhaluje na Velký pátek za doprovodu pašijových písní v humpoleckém kostele. I přes četné pokusy poklad najít zůstává bohatství neobjeveno.

Stejně poutavá je i legenda o tajných podzemních chodbách. Chodby údajně spojují hrad se vzdáleným hradem Lipnicí a městem Humpolec. Skryté chodby byly podle pověstí strategickými záchrannými liniemi při obléhání a umožňovaly tajnou přepravu zásob mezi pevnostmi.

Zřícenina hradu Orlík dnes nabízí hmatatelné spojení s minulostí. Návštěvníci si mohou prohlédnout pozůstatky a představit si vývoj hradu od středověké pevnosti k renesančnímu sídlu a jeho následný úpadek. Pověsti o ukrytém pokladu a tajných chodbách dodávají návštěvě prvek tajemna a dobrodružství.

Zdroje: povesti.zvysociny.com, nasregion.cz, jednoustopouceskem.cz