Židovská čtvrť Březnice s barokním urbanistickým komplexem je v Čechách vzácným architektonickým skvostem. Její počátky sahají do roku 1562, kdy Ferdinand hrabě z Lokšan povolil židovským osadníkům založit nové předměstí. Z této iniciativy vznikla čtvrť, která se v 18. století pyšnila 24 domy a synagogou, to vše uzavřené v osobitém urbanistickém půdorysu, který zahrnuje dvě čtvercová náměstí a obvodové ulice.

Navzdory výzvám, které přineslo povinné přestěhování do ghetta v roce 1726 a ničivý požár v roce 1821, byla komunita a její stavby odolné a přestavěly se ve stylu, který si dodnes zachoval svůj historický význam.

Zdroj: Youtube

Nová kapitola synagogy

Březnická synagoga, kdysi duchovní srdce prosperující židovské komunity čítající před druhou světovou válkou asi 30 rodin, čelila po válce úpadku a zanedbávání. Nová kapitola však začala v roce 1994, kdy byla synagoga vrácena Židovské obci v Praze, což vedlo k její komplexní obnově.

V roce 2014 se synagoga v rámci iniciativy "10 hvězd – revitalizace židovských památek" znovu otevřela veřejnosti a odhalila pečlivě zachovalý interiér, který zahrnuje úchvatnou modlitebnu, ženskou galerii a výstavní prostor s podrobným popisem dějin židovského školství a komunitního života v regionu.

Architektonické a kulturní poznatky

Zrekonstruovaná synagoga nabízí návštěvníkům množství architektonických a kulturních poznatků. Hlavní modlitební sál s vyobrazením noční oblohy a zlatých hvězd spolu se světlem z vitráží vytváří jedinečnou atmosféru. Aron ha-Kodeš, v němž jsou uloženy posvátné svitky Tóry, a okolní judaistické motivy, například Davidova hvězda, obohacují duchovní atmosféru.

Design synagogy, včetně oddělených vchodů pro muže a ženy a bimy, odkud rabín vede bohoslužby, odráží tradice a rituály židovské bohoslužby.

Objev historického významu

Při rekonstrukci synagogy narazili řemeslníci na poklad ukrytý na půdě – genizu, archiv hebrejských textů a chrámových artefaktů. Mezi 164 pečlivě katalogizovanými položkami byly staletí staré hebrejské knihy, tisky posvátných textů a řada obřadních předmětů vyrobených z látek, kovů a keramiky. Nález nevyčíslitelné historické hodnoty nabízí unikátní pohled na každodenní život a duchovní praxi březnické židovské komunity.

Propojení minulosti a současnosti

Březnická synagoga je se svou bohatou historií a unikátními objevy symbolem židovského dědictví v České republice. Nabízí návštěvníkům nejen poznávání jejího architektonického a duchovního významu, ale také zamyšlení nad odolností komunity, která navzdory pohnutým dějinám nepřestává inspirovat a vzdělávat.

Zdroje: cs.wikipedia.org, artmagazin.eu, casopisbarbar.cz