Jedním ze zajimavých pražských tajemství je starobylý podzemní kanalizační systém, který je důkazem bohaté historie a technických zázraků naší metropole.

Zdroj: Youtube

Historický zázrak

Kořeny pražské kanalizace sahají až do poloviny 12. století a jsou spjaty s výstavbou Strahovského kláštera. V době, kdy čistota nebyla prioritou, se vzácnost historického kanalizačního systému stává ještě výraznější. Středověká Praha, podobně jako jiná evropská města té doby, nedávala na první místo hygienu. Přesto s rozvojem města rostla i potřeba správného nakládání s odpady.

Vývoj kanalizace

Teprve koncem 18. století začala v reakci na rostoucí počet obyvatel města vznikat podpovrchová kanalizace. V roce 1828 se Praha pyšnila 44 kilometry kanalizace, ovšem bez jakéhokoli čištění, ústící přímo do Vltavy. Zlom však nastal koncem 19. století, kdy byla vybudována nejstarší pražská kanalizace, kterou navrhl známý britský inženýr William Henry Lindley.

Obnovený moderní zázrak

Klenotem pražské kanalizační infrastruktury je Stará čistírna odpadních vod v Praze-Bubenči. Původně sloužila jako primární čistírna odpadních vod města až do roku 1967 a od té doby byla obnovena do své bývalé krásy. Místo, které je nyní oficiálně uznanou technickou památkou, nabízí návštěvníkům pohled na technické dědictví města.

Zážitky z Bubenče

Návštěvníci Staré čistírny odpadních vod se mohou těšit na řadu zážitků, které na ně čekají. Od výstupu na komín až po plavbu podzemní nádrží – prohlídky jsou určeny pro všechny věkové kategorie. Historický význam místa nezůstal bez povšimnutí ani u filmařů – jeho prostory navštívily hollywoodské hvězdy jako Tom Cruise a Jack Nicholson.

Zachování a uznání

Přestože Stará čistírna odpadních vod v minulosti čelila hrozbě demolice, získala v roce 2010 status národní historické památky. Její význam přesahuje hranice Prahy a vysloužila si uznání jako jedna z nejvýznamnějších evropských průmyslových památek. Navíc je zařazena na indikativní seznam čekatelů UNESCO, což upevňuje její místo v celosvětovém měřítku.

Odhalování podzemí

Podzemní kanalizace, vybudovaná z charakteristických pražských cihel vejčitého profilu, je dokladem řemeslné zručnosti města. Labyrintová síť, dlouhá téměř čtyři tisíce kilometrů, dokáže denně zpracovat a odvést tisíce litrů splaškové a dešťové vody.

Ve městě proslulém svou architektonickou nádherou je pražský podzemní kanalizační systém dokladem jeho bohaté historie a inovativního ducha. Když se návštěvníci ponoří do jeho hlubin, odhalí staletý inženýrský zázrak.

Zdroje: kudyznudy.cz, vodnistrazci.cz, novinky.cz