Zpočátku skromná skupinka necelých pěti set nadšenců se vydala na cestu malebnou středočeskou krajinou a urazila pozoruhodnou vzdálenost přibližně 60 kilometrů.

Zdroj: Youtube

Cesta zrozená v žertu

Za vznikem významné události stojí Ing. Jiří Dvořák, v té době šéfredaktor časopisu Turista, který se spojil s Ing. Karlem Kullem a Stanislavem Ratajem, místním milovníkem sportu a rodákem z Prčic. Chtěli společně podporovat a rozšiřovat komunitu lidí, která má zájem o dálkové pěší pochody. Přestože byl jejich hlavní cíl jasný, samotný počátek tradice je prosycen jednoduchostí a možná i špetkou humoru.

Legendy vyprávějí, že neúnavná debata o možnosti uspořádat takovou akci byla náhle přerušena větou "Je čas na oběd, běžte s tím už do Prčic!", což znamenalo rozmarný začátek toho, co se stalo slavnou tradicí.

Vývoj fenoménu

Skutečný základ pochodu však tkví v nefalšovaném nadšení a průkopnickém duchu jeho zakladatelů, zejména Stanislava Rataje, místního sportovního nadšence a prčického rodáka. Poté, co se po návratu z vojenské služby v roce 1963 zapojil do různých dálkových pochodů, založil Rataj v Prčicích Klub přátel dlouhých kilometrů (KPDK).

Tím položil základy pro zahajovací pochod na 100 km v listopadu 1964, vyčerpávající zkoušku vytrvalosti, při níž z původních sedmi startujících překročil cílovou pásku pouze on.

Akce položila základy pro formálnější pochod z Prahy do Prčic o dva roky později, iniciovaný Ratajovým setkáním s Dvořákem a Kullem, kteří byli uchváceni jeho odhodláním a navrhli myšlenku širší akce.

Vývoj fenoménu

Ze skromných začátků se pochod z Prahy do Prčic rychle proměnil v kulturní fenomén. Do roku 1970 se akce rozšířila za hranice své původní trasy a nabídla více startovních míst, což odrazilo její rostoucí popularitu. Rozmanitost tras se během let měnila, přičemž v roce 1984 dosáhla s 24 trasami svého vrcholu, ale v obdobích menší popularity se počet tras snížil na devět. V posledních letech se počet stabilizoval na 21 různorodých pěších a cyklistických trasách. Na akci v poslední době vyrazí kolem 20 000 účastníků.

Charakteristickým prvkem akce je „Prčický škrpál“ na památku, který měl původně podobu stuhy a později byl zhmotněn do kovových a plastových suvenýrů a stal se ceněným symbolem účasti.

Stálá přitažlivost pochodu spočívá nejen ve fyzické výzvě, kterou představuje, ale také ve schopnosti spojit účastníky s malebnou krajinou středních Čech a s pocitem společné historie a pospolitosti.

Zdroje: sedlec-prcice.cz, kudyznudy.cz, idnes.cz