Historie Pfaffenschlagu, známého také pod jmény Bobovec či Vesnice farářova, a jeho konečné znovuobjevení vytvářejí obraz dávno minulé doby, který stále fascinuje historiky i návštěvníky.

Zdroj: Youtube

Od založení po zmizení

Oblast Pfaffenschlagu se dočkala prvních osadníků v době Slovanů, ale již ve 12. století byla opuštěna. Nový začátek pro tuto lokalitu znamenalo 13. století za vlády Přemysla Otakara II., který inicioval kolonizační projekt, jenž vedl k založení nové vesnice. V čele úsilí stál slavonický farář, jehož cílem bylo znovu osídlit a zkultivovat pohraničí.

Oživení vesnice však nemělo dlouhého trvání; v roce 1423 padla za oběť husitským nájezdům. Kvůli své příslušnosti ke slavonickému faráři, který se stavěl proti husitům, se Pfaffenschlag stal terčem útoku, byl zničen a již nikdy nebyl obnoven.

Náhodné znovuobjevení

Ztracená ves Pfaffenschlag zůstala pohřbena pod staletým porostem až do léta 1958, kdy na zmínku o ní v Moravské vlastivědě z roku 1926 narazil Vladimír Nekuda, archeolog specializující se na středověké vesnice. Motivován tímto objevem se Nekuda spolu se skupinou místních nadšenců vydal vesnici hledat.

Jejich úsilí bylo odměněno odkrytím kamenných základů vesnice, které poprvé po staletích odhalily půdorys a některé stavby Pfaffenschlagu.

Půdorys a život v obci

Archeologický průzkum “české Tróji“ odhalil vesnici, kterou tvořilo šestnáct usedlostí uspořádaných ve dvou řadách podél potoka. Toto uspořádání poskytlo cenné poznatky o organizaci a každodenním životě středověké osady. Mezi pozůstatky archeologové našli mlýn, vnější zdi hospodářských budov, sklepy a podzemní chodby známé jako kobky.

Kobky, sahající až do hloubky 30 metrů, pravděpodobně sloužily vesničanům jako úkryty. Zatímco organické materiály jako dřevo a proutí již dávno zetlely, kamenné základy nabízejí rámec pro představu o uspořádání vesnice a životě jejích obyvatel.

Lokalita Pfaffenschlag dnes představuje významný archeologický nález, který nabízí okno do středověké minulosti českého pohraničí. Její objevení a následné studium poskytlo historikům a archeologům neocenitelné údaje o životě středověké vesnice, způsobech osídlení a dopadech historických konfliktů na společenství. Pro návštěvníky představuje Pfaffenschlag hmatatelné spojení s historií, které umožňuje hlubší poznání minulosti regionu a pomíjivosti lidských sídel.

Zdroje: cs.wikipedia.org, ceskakanada.com, archeologickyatlas.cz