Více než jen štěstí

Než se ponoříme do konkrétních oblastí, je nezbytné pochopit, co laviny způsobuje. Lavina je náhlý, mohutný pohyb sněhu, obvykle přesahující 50 metrů, který se oddělí od sněhové pokrývky. Je výsledkem složité souhry napětí, pevnosti a třecího odporu sněhové vrstvy.

Zdroj: Youtube

Riziko pádu laviny nezávisí pouze na množství sněhu. Významnou roli hrají faktory jako síla větru a vlhkost sněhu. Zvláště náchylné ke vzniku lavin jsou mokré sněhové terény a travnaté podloží, což ještě více podtrhuje nutnost znát dobře terén ještě před tím, než se do něj vydáte.

Lidský faktor, nebo síla přírody

Navzdory všeobecnému přesvědčení nejsou laviny jen hříčkou přírody. Ohromujících 95 % sněhových sesuvů je vyvoláno lidskou činností. To podtrhuje význam lavinové prevence a zodpovědného chování.

Než se v zimě vydáte na hory, je nezbytné podívat se na zpravodajství horské služby, která každý den vydává informace ke stupni lavinového nebezpečí. Při stupních nebezpečí značné (3), vysoké (4) a velmi vysoké (5) výrazně klesá stabilita sněhové vrstvy a zároveň přibývá nebezpečných míst. Bez ohledu na účel návštěvy, ať už jdete jen na nenáročnou procházku nebo lyžařské dobrodružství, je třeba chodit ve skupinách, být dobře vybaven a upřednostňovat bezpečnost - tedy vyhnout se místům s vysokým rizikem vzniku lavin.

Nyní se podívejme na 3 regiony v České republice, kde se laviny vyskytují nejčastěji:

Krkonoše: Varovný příběh

Krkonoše, které se pyšní titulem nejvyššího pohoří České republiky, skrývají více než 100 míst, kde hrozí vznik lavin. Jejich výskyt se ročně pohybuje v dramatickém rozmezí od 15 do 150. K největším rizikovým oblastem patří Kotelní jamky, Labské jamky, Kozí hřbety, Sněžné jamky a údolí Lomničky, kde se stala největší lavinová nehoda v historii Krkonoš. Proto by se lidé měli informovat o aktuálních podmínkách a dbát zvýšené opatrnosti.

Riziko v Jeseníkách

Jeseníky jsou další oblastí, kde by se lavinové nebezpečí nemělo podceňovat. Velká kotlina, která se nachází na východním úbočí Vysoké hole, je k lavinám obzvláště náchylná a stala se místem mnoha nehod. V Jeseníkách je evidováno 10 rizikových míst, proto by si měl každý, kdo plánuje do této oblasti výlet, zjistit předem potřebné informace.

Králický Sněžník: Příležitostný obr

I třetí nevyšší pohoří v České republice, Králický Sněžník, má svůj podíl na lavinovém riziku. Ačkoliv se tam laviny vyskytují jen ojediněle, je tam jedno rizikové místo, které vede od pramenu řeky Morava dolů do údolí.

Krása českých horských masivů je spojena s určitou výhradou. Pochopení mechanismu lavin, znalost rizikových oblastí a přijetí vhodných opatření jsou základními kroky k bezpečnému užívání si této zimní krajiny. Pamatujte, že v horách jsou respekt a příprava vašimi nejlepšími spojenci.

Zdroje: treking.cz, newtravel.cz, cs.wikipedia.org