Tento pivovar, založený pod záštitou českého knížete Boleslava II. a pražského biskupa svatého Vojtěcha, přečkal staletí a vaří pivo už přes tisíc let.

Od základů k tradici

Zdroj: Youtube

První hmatatelný doklad o výrobě piva v jeho zdech pochází z darovací listiny prvního českého krále Vratislava II. z roku 1088. Tato listina nejenže poukazuje na dávné kořeny pivovaru, ale zároveň představuje počátek dlouholetého spojení České republiky s pěstováním chmele a výrobou piva.

Zpočátku bylo vaření piva výsadou, řemeslem úzce spjatým s duchovenstvem a považovaným za nezbytné pro postní období, což podtrhuje význam tohoto nápoje v duchovním i každodenním životě.

Zlatá éra českého piva

Dvanácté století předznamenalo zlatou éru české výroby piva, demokratizovalo proces vaření piva a umožnilo jeho rozkvět v celé zemi. Břevnovský klášterní pivovar však v průběhu staletí čelil mnoha výzvám. Husitské války téměř zničily klášter i jeho pivovar, což donutilo mnichy hledat útočiště a vedlo k dlouhodobému přerušení pivovarnické činnosti.

Oživení pivovaru v 17. století

Teprve koncem 17. století se klášter a jeho pivovar dočkaly oživení díky architektonickému géniu Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Jejich zásluhy předznamenaly barokní proměnu kláštera, včetně výstavby nového pivovaru v roce 1720. Toto období znamenalo renesanci provozu pivovaru a roční objem výroby dosáhl úctyhodných hodnot.

Výzvy 19. století

Navzdory prosperitě přineslo 19. století problémy, které vedly k uzavření pivovaru v roce 1889, především kvůli logistickým omezením. Následná demolice budovy pivovaru v roce 1953, která měla uvolnit místo městské zástavbě, jako by znamenala konec jedné éry. Duch břevnovského klášterního pivovaru se však nepodařilo potlačit.

Vzkříšení podniku

V roce 2011 došlo k pozoruhodnému obratu a Břevnovský klášterní pivovar svatého Vojtěcha se znovu narodil. Pivovar, vzkříšený ve zdech barokní budovy, v níž se kdysi nacházely stáje, se opět přihlásil k odkazu výroby piva. Toto oživení není jen poklonou slavné minulosti pivovaru, ale také opětovným přihlášením se k pivovarskému umění, v němž se snoubí staleté tradice s moderním řemeslem.

Břevnovský klášterní pivovar je dnes majákem kulturní a historické památky a zve místní obyvatele i návštěvníky na cestu, která přesahuje pouhou ochutnávku piva. Nabízí jedinečný pohled do duše českého pivovarnictví a zve všechny k ochutnání chutí prodchnutých historií a tradicí. Jako nejstarší pivovar v České republice nadále vkládá své srdce do každé várky a uchovává odkaz svých zakladatelů a bohaté dědictví české pivní kultury pro další generace.

Zdroje: cs.wikipedia.org, ceskepivo-ceskezlato.cz, temata.rozhlas.cz