Vznik prvních měst na světě se často shodoval s geografickými výhodami, zejména s úrodnou půdou a vodními zdroji. Za jednu z těchto kolébek rozvoje měst je považována zejména Mezopotámie mezi řekami Tigris a Eufrat v dnešním Iráku. Podobně i raná města ve starověkém Egyptě, Indii a Číně těžila z blízkosti řek, které jim poskytovaly nejen zavlažování, ale také usnadňovaly obchod a dopravu. Pobřeží Středozemního moře a další námořní oblasti se také staly ohnisky vznikajících městských center, protože se rozšiřovaly obchodní sítě.

Zdroj: Youtube

Dávné stopy lidského osídlení

Mnoho z nejstarších známých měst se do moderní doby nedochovalo a je známo pouze díky archeologickému úsilí. Ukázkovým příkladem je sumerské město Eridu, které bylo poprvé osídleno přibližně před 7 000 lety a dnes existuje pouze jako archeologická lokalita. Jiná starověká města jsou však neustále osídlena od svého vzniku až do dnešní doby. Víte, která to jsou?

Určit přesné stáří starověkých měst je složité vzhledem k postupnému charakteru jejich vývoje od vesnic k městským centrům. Ale zde jsou 3 města, která byla často uznávána jako jedna z nejstarších trvale obydlených měst na světě.

Damašek, Sýrie: Historická křižovatka

Damašek, založený kolem roku 3000 př. n. l., je jedno z nejstarších nepřetržitě obývaným městem na světě. Je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO a díky své strategické poloze mezi Asií a Afrikou vzkvétal jako důležité kulturní a obchodní centrum. V jeho urbanistickém uspořádání a architektuře, například ve Velké mešitě, která inspirovala řadu dalších islámských měst, jsou patrné vlivy helénistické, římské, byzantské a islámské civilizace.

Jericho, Palestina: Vícevrstvé dějiny od mezolitu

Jericho má pověst také jednoho z nejstarších měst, jehož počátky sahají až do 10. tisíciletí př. n. l. Archeologické vykopávky v oblasti odhalily 23 vrstev starověkého osídlení, včetně dokladů o návštěvách mezolitických lovců kolem roku 9000 př. n. l. a ruin nejstaršího známého opevněného města na světě. Navzdory svým dávným počátkům je dnes Jericho malým městem s necelými 20 000 obyvateli.

Faiyum, Egypt: Dědictví souvislého osídlení

Město Faiyum, založené kolem roku 4000 př. n. l., je nejstarším městem v Egyptě. Původně bylo známé jako Šedet, později ho Řekové nazvali Krokodilopolis, protože uctívali místního krokodýla jako ztělesnění krokodýlího boha Sobeka. Historické vrstvy města zahrnují ruiny z faraonského, ptolemaiovského, římského a středověkého období, což dokládá jeho dlouholetý význam.

Plovdiv jako historický klenot Evropy

Objevování evropských starobylých ruin a zachovalých památek přenese návštěvníky zpět v čase. Je to zajímavá dovolená pro milovníky historie, ale víte jaké je tedy nejstarší evropské město?

Plovdiv, který je uznáván jako nejstarší obydlené město v Evropě, má doloženou historii sahající až do doby přibližně 6000 let př. n. l.. V průběhu tisíciletí zde žili Thrákové, Řekové, Římané, Byzantinci a Osmané. Díky své strategické poloze na starobylých balkánských obchodních cestách se stal významným kulturním a hospodářským centrem. Dnešní Plovdiv láká k prozkoumání římského amfiteátru, starověkého opevnění a živé umělecké scény.

Bruntál: Historické jádro České republiky

Seřadit česká města podle velikosti asi není pro mnoho lidí žádná raketová věda, ale víte, které je naše nejstarší město?

Nejstarším městem v České republice je Bruntál, jehož historie je doložena již kolem roku 1213. Historické záznamy, například Uničovská listina z roku 1223, naznačují, že Bruntál byl první osadou v českých zemích, která se řídila magdeburským právem, a předcházel tak i Uničovu. To z něj činí nejstarší institucionálně uznané město v regionu.

Tato města, každé se svým jedinečným příběhem, jsou příkladem dynamické povahy lidských sídel. Nabízejí neocenitelný pohled na vývoj společností, kultur a městských krajin, které poznáváme dnes. Jako nepřetržitá místa lidské činnosti nejen připomínají naši minulost, ale také nadále utvářejí naši současnost a budoucnost.

Zdroje: kudyznudy.cz, epochaplus.cz, thetravel.com