Cesta začíná na jižním cípu Afriky, v Kapském Městě v Jihoafrické republice, a táhne se až do přístavního města Magadan na ruském Dálném východě. Celá trasa měří úctyhodných 22 387 kilometrů. Absolvovat cestu pěšky osm hodin denně by trvalo přibližně 561 dní, což je v přepočtu něco přes rok a půl.

Geografická a klimatická rozmanitost

Trasa není jen zkouškou vytrvalosti, ale také poznáním obrovské geografické a klimatické rozmanitosti Země. Cestovatelé by měli překonat šest časových pásem a projít 17 různými zeměmi, přičemž by poznali téměř všechny typy klimatických pásem na planetě.

Cesta by začala v teplém subtropickém podnebí Kapského Města, pokračovala by přes tropické a rovníkové oblasti zpět do subtropického pásma, pak přes mírné zeměpisné šířky a nakonec do subpolárního klimatu Magadanu, kde deset měsíců v roce převládá zima s průměrnými ročními teplotami pohybujícími se kolem -3 stupňů Celsia.

Logistické problémy

Ačkoli je teoreticky možné cestu absolvovat, její zdolání je spojeno se značnými problémy. Průměrná rychlost lidské chůze se pohybuje mezi 4 a 5 kilometry za hodinu, což naznačuje, že celou cestu by bylo možné absolvovat za zhruba 4490 hodin chůze. Zjednodušený výpočet však nezohledňuje nesčetné praktické problémy.

Zaprvé, vzhledem k různým klimatickým podmínkám by jedna sada vybavení nestačila. Od veder až po mrazivé subpolární podmínky by jen požadavky na vybavení a oblečení byly obrovské, nemluvě o potřebě jídla a přístřeší. Zajištění dostatečných zásob i na část cesty by bylo nepraktické bez podpůrného týmu nebo značných finančních prostředků.

Fyzická náročnost trasy se navíc rovná třináctinásobnému výstupu na Mount Everest, a to vzhledem k různým terénům, které by se na ní vyskytovaly a které zahrnují četné horské oblasti a případně další náročné terény.

Historické precedenty a reálná očekávání

Historie extrémních pokusů o průzkum na dlouhé vzdálenosti nás učí, že i dobře naplánované cesty se potýkají s nečekanými zpožděními a problémy. Dřívější expedice na obrovské vzdálenosti se často zpozdily o měsíce nebo dokonce roky oproti plánovanému harmonogramu kvůli nepředvídaným komplikacím, včetně logistických problémů, povětrnostních podmínek a fyzických omezení.

Zdroje: explorersweb.com, zoom.iprima.cz, mujlife.cz