Záhadní tvorové, kteří již dávno vyhynuli, ale navždy zůstali zachováni díky otiskům v horninových vrstvách, nepřestávají fascinovat vědce i milovníky zkamenělin. Fosilie trilobitů lze najít i v Česku.

Pohled do hlubin času

Trilobiti, vědecky klasifikovaní jako Trilobitomorpha, byli rozmanitou skupinou členovců, kteří se pohybovali v dávných mořích před více než půl miliardou let. Měli členité tělo pokryté pancířem a v době svého největšího rozkvětu byli dobyvateli oceánů.

Skryje: Kde vládnou trilobiti

Zdroj: Youtube

Představte si vesnici, kde jsou trilobiti tak hluboce zakořeněni v místní kultuře, že zdobí i její erb. Skryje jsou jednou ze tří obcí v zemi, které mají takovou čest. Pozoruhodné je, že se nejedná o ledajaké trilobity, ale o unikátní čeleď pojmenovanou po Skryjích – Skreiaspis.

Jedním z nejznámějších skryjských nalezišť trilobitů je místo zvané "Pod hruškou", které se nachází na levém břehu Berounky, nedaleko silnice do Týřovic. Prozkoumat můžete také "Ústí Karáskovy strouhy" a "Pod trnkou", obě se nacházejí podél Karáskova potoka. Pokud se vydáte na pravý břeh Berounky, často najdete objevy mezi obcí Luh a Skryje. Na jihu nabízejí lokality podél Zbirožského potoka, jako je "Dlouhá hora" a "Podmokelský mlýn", ještě více příležitostí pro milovníky trilobitů.

Skryté poklady berounských trilobitů

Severozápadně od Berouna odhaluje zalesněný vrch Děd prastaré sběrné jámy ukrývající křemence a pískovce z období svrchního ordoviku (asi před 460 miliony let). Uvnitř těchto hornin čeká na odhalení nespočet pozůstatků trilobitů a ramenonožců. Živly zde zanechaly své stopy a často rozbily trilobity na jednotlivé části, jako jsou hlavové nebo ocasní štíty, které jsou svědky dávných oceánských turbulencí.

Zlatý kůň a jeho fosilní bohatství

Okolí Zlatého koně nedaleko Koněprus nabízí jedinečný pohled do jiné epochy. Ve spodním devonu (asi před 410 miliony let) byla tato oblast ponořena do mělkých moří poblíž rovníku. V bělavých koněpruských vápencích bylo zjištěno více než 500 druhů zkamenělin. Prehistorický mořský ekosystém se pyšnil lilijicemi, korály, rameny, mihulemi, plži a samozřejmě trilobity. Tyto organismy se podílely na vytvoření prosperujícího útesu dávno předtím, než se utvořil svět, který známe dnes.

Skrytý klenot Prahy: Mušlovka

Ačkoli se Skryje pyšní zaslouženou pověstí ráje trilobitů, nemusíte cestovat daleko od hlavního města Prahy, abyste se vydali na vlastní dobrodružství při hledání zkamenělin. Mušlovka, opuštěný lom, je dokladem bohaté geologické historie města. Zdejší silurský vápenec starý přibližně 420 milionů let je pokladnicí mořských zkamenělin. Mezi nesčetnými prehistorickými obyvateli, kteří se v hornině zachovali, jsou ramenonožci, hlavonožci, plži, mlži a trilobiti. Mušlovka je součástí Národní přírodní památky Dalejský profil, takže sběr zkamenělin je povolen pouze v suti.

Cesta hlubokým časem

Čechy se svým rozmanitým geologickým dědictvím zvou neohrožené badatele na cestu hlubokým časem. Trilobiti, tito dávní mořští členovci, nám nabízejí pohled do dávné minulosti a připomínají nám neuvěřitelnou rozmanitost života, který kdysi na naší planetě bujel. Ať už se rozhodnete navštívit Skryje, Beroun nebo Mušlovku v Praze, každá lokalita má své jedinečné poklady. Tak se chopte nářadí a připravte se na odhalování tajemství českých krajin bohatých na trilobity -– je to cesta, která slibuje mimořádné zážitky.

Zdroje: kudyznudy.cz, metro.cz, prirodovedci.cz