Příběh Mušova, vesnice, kterou čas, politika a pokrok spiklenecky vymazaly z map, ale ne z historických kronik, je velmi poutavý.

Nahlédnutí do historie obce

Mušov, založený ve 13. století německými kolonizátory, vzkvétal na starobylé obchodní stezce táhnoucí se od dnešního Brna až po Vídeň. Jeho strategická poloha u řeky Dyje, náchylná k záplavám, ale přesto úrodná a plná života, určila jeho rané osudy. Do roku 1570 se Mušov stal významným městem, kterému bylo uděleno právo pořádat každoroční trh na svátek svatého Leonarda, což signalizovalo jeho rostoucí význam v regionu.

Zdroj: Youtube

Město bylo v pozdní renesanci pod správou rodu Ditrichštejnů, v roce 1938 pak bylo připojeno k Velkoněmecké říši. Vlivem válečných a politických událostí byli němečtí obyvatelé vysídleni a nahrazeni osadníky z československých hranic, kteří po druhé světové válce přinesli obci nový život. Toto oživení však nemělo trvat dlouho.

Tragický konec Mušova

V 70. letech 20. století učinila československá vláda osudové rozhodnutí, které zpečetilo osud Mušova.

I přes odpor obyvatel bylo rozhodnuto o zatopení oblasti, což vedlo ke zbourání 113 rodinných domů a vysídlení stovek lidí. V roce 1980 byl Mušov oficiálně vymazán z československého registru obcí a o sedm let později voda pohltila zbytky kdysi prosperující obce.

Jediný přeživší

Uprostřed zatopených trosek zůstal jeden maják naděje – románský kostel svatého Linharta. Historický skvost pocházející ze 13. století je nejen dokladem architektonické zdatnosti té doby, ale také symbolem nezlomného ducha obce.

Jedná se o nejstarší románskou stavbu na Moravě a jediný ostrovní kostel v České republice, představuje jedinečnou kapitolu v kulturním a architektonickém dědictví země.

Kostel svatého Linharta v Mušově, srovnatelný pouze s ikonickým kostelem ve slovinském Bledu, je raritou světového významu, která nemá obdoby. Jeho zachování, za které bojují ochránci památek a které je podporováno veřejnými dary, podtrhuje kolektivní odhodlání udržet si spojení s minulostí, i když síly přírody a lidského pokroku kráčejí dál.

Zachování minulosti pro budoucnost

Kostel dnes není jen historickou památkou, ale i dojemnou vzpomínkou na vesnici, která tu kdysi stála. Úsilí o zpřístupnění kostela veřejnosti prostřednictvím konzervace a získávání finančních prostředků má zajistit, aby příběh Mušova a jeho obyvatel neupadly v zapomnění.

Zdroje: cs.wikipedia.org, ct24.ceskatelevize.cz, novinky.cz