Architektonický zázrak se nachází v Severním Brabantsku, provincii na jihozápadě Nizozemska, ve městě Bergen op Zoom. Historie města sahá až do roku 1212 a v minulosti bylo impozantním pevnostním městem.

Nedobytná bašta

Přibližně šest kilometrů od centra města se nachází pevnost De Roovere. Pevnost, postavená v roce 1628 nedaleko Halsterenu, je součástí Západobrabantské vodní linie, obranného systému určeného především k ochraně Bergenu op Zoom. Genialitu jejího umístění podtrhuje okolní mělký příkop, který představoval jedinečnou výzvu – byl příliš hluboký na to, aby se přes něj dalo pochodovat, a zároveň příliš mělký pro lodě, takže pevnost byla prakticky nedobytná. Pozoruhodné je, že pevnost De Roovere nebyla nikdy úspěšně dobyta silou.

Vojenský stratég

Architektonický návrh pevnosti Fort De Roovere lze připsat Mauriciovi z Nassau, známému také jako princ Oranžský (1567 až 1625). Jeho angažovanost v evropské politice přesahovala rámec architektury; sehrál klíčovou roli při přesvědčování svého synovce Fridricha Velikého, aby přijal českou korunu, což bylo rozhodnutí, které přispělo k vypuknutí třicetileté války. Mauric byl nejen klíčovou postavou opozice proti habsburské nadvládě v Čechách, ale aktivně se účastnil i osmdesátileté války proti Španělsku, čímž si upevnil pověst bystrého vojenského stratéga.

Napoleonské války

Vojenský význam pevnosti De Roovere se rozšířil i do napoleonských válek, během nichž Bergen op Zoom čelil obléhacím operacím anglických vojsk při pronásledování Francouzů. Po ukončení těchto vojenských konfliktů však byla pevnost opuštěna.

Most, který rozděluje vody

Zdroj: Youtube

Postupem staletí pevnost De Roovere, stejně jako mnoho jiných historických památek, upadla v zapomnění. Na počátku 21. století však došlo k oživení zájmu o zachování a zhodnocení zdejší historické památky. V rámci její obnovy přibyl výrazný prvek – moderní architektonický unikát známý jako Mojžíšův most. Navrhli ho architekti Ro Kosterem a Adem Kilem ze studia RO+AD Architects a dokonale se začleňuje do původního účelu pevnosti a okolní krajiny.

Proč název "Mojžíšův most"?

Mojžíšův most je důmyslně zkonstruován tak, aby byl téměř neviditelný, když protíná vody pevnostního příkopu. Místo toho, aby se most zvedal nad hladinu vody, je ponořený a umožňuje návštěvníkům procházet mezi rozestoupenými vodami, což vytváří iluzi, že rozděluje vodu, kterou překonává. Jeho název je inspirován biblickou postavou Mojžíše, který je známý tím, že rozdělil Rudé moře, a umožnil tak Izraelitům útěk z Egypta.

Kulturní a architektonický dopad

Samotný most je postaven z udržitelného dřeva Accoya, které je známé svou trvanlivostí a odolností vůči vlhkému prostředí. Je obložen EPDM, syntetickým kaučukem, který zajišťuje vodotěsnost konstrukce a chrání dřevo před vodou z příkopu. Konstrukční volba byla rozhodující pro skloubení funkčnosti s ohledem na životní prostředí a zajistila, že most vydrží zkoušku časem s minimálním dopadem na své okolí.

Vzhled Mojžíšova mostu nezůstal bez povšimnutí. V roce 2011 nizozemské sdružení architektů udělilo mostu titul Stavba roku. Odborníci ocenili architektonickou inovaci, ale i to, že most významně přispěl k oživení cestovního ruchu v regionu.

Zdroje: atlasobscura.com, archiweb.cz,