Jedinečná forma trávení volného času v přírodě hluboce ovlivnila několik generací hudebníků, malířů a spisovatelů a nabídla únik a formu vyjádření v dobách politických turbulencí, zejména za komunistického režimu.

Historické kořeny a vývoj

Zdroj: Youtube

Počátky českého trampingu sahají až do počátku 20. století, konkrétně do období po první světové válce, které se vyznačovalo touhou po svobodě a návratu k přírodě. Hnutí si rychle získalo popularitu, když mladí lidé inspirovaní americkými romány z Divokého západu a romantickou představou života v přírodě začali pořádat výlety do české přírody.

Během komunistické éry se režim snažil volnomyšlenkářskou činnost kontrolovat a sledovat, protože ji považoval za formu nonkonformismu a hrozbu socialistické ideologii. Mnozí trampové však své výpravy nadále vnímali jako příležitost k osobní svobodě a společenské nezávislosti. Tyto výpravy do divočiny se staly symbolickými ostrůvky svobody, kde mohli jednotlivci na chvíli uniknout bedlivému dohledu státu.

Významné trampské osady

Jedním z nejtrvalejších symbolů trampské tradice jsou trampské osady. Nejsou pouhými tábořišti, ale představují dlouholetou tradici budování polostálých přístřešků v přírodě, kde se trampové mohli scházet, sdílet příběhy a užívat si svobody v přírodě.

Ztracenka: romantika u Vltavy

Trampská osada Ztracená naděje, obecně známá jako Ztracenka, se nachází nedaleko Štěchovic v jednom z nejromantičtějších míst údolí Vltavy. Osada založená v roce 1919 dostala jméno podle němého filmu "Údolí ztracené naděje". Trampové si postavili své první chatky podél Vltavy, které byly později zničeny pohybem ledů a povodněmi, což vedlo k založení nové osady na výše položeném místě. Pozoruhodným prvkem Ztracenky je zachovalý totem na Mravenčí skále, památník někdejších osadníků.

Jeskyně Rozbořenka

Jeskyně Rozbořenka, která se nachází na Kokořínsku, je uměle vyhloubené obydlí z doby před rokem 1843. Původně napůl hrázděná a napůl vyhloubená do skály dostala jméno po svém obyvateli Antonínu Rozbořilovi, který zde žil kolem roku 1891. Jeskyni, kterou pomocí trhaviny poškodila StB, trampové v 60. letech 20. století obnovili a přistavěli venkovní ohniště. Dnes se Rozbořenka skládá ze tří do skály vytesaných místností využívaných k příležitostnému přespání dobrodruhů.

Trampská osada Askalona

Osada Askalona leží v kaňonu dolního toku Kocáby mezi Bratřínovem a Štěchovicemi. Askalona byla založena v roce 1933 a byla předválečným střediskem, kde se scházeli mladí lidé, aby si užívali přírody. Dnes je živým centrem trampských komunit, pořádají se zde sportovní turnaje a společná setkání, které jsou ozvěnou starých tradic setkávání u ohně a zpěvu trampských písní.

Tramping zůstává ukázkou neutuchající touhy lidského ducha po svobodě, kamarádství a hlubokém spojení s přírodou. Jako takový je jedinečnou a nedílnou součástí českého kulturního dědictví, které se nadále vyvíjí a zároveň zůstává věrné svým kořenům.

Zdroje: kudyznudy.cz, region.rozhlas.cz, e15.cz