Ve 40. letech 20. století se Červený mlýn stal místem děsivé rodinné tragédie, která zanechala v obci nesmazatelnou stopu. Žila zde rodina se čtyřmi dětmi. Jedné osudné noci se otec, který se nedokázal vyrovnat s psychickými problémy své druhé ženy, dopustil nepředstavitelného činu. Zavraždil svou ženu a jedno ze svých dětí a poté si vzal život. Přeživší děti utekly a hledaly útočiště v sousedství. Po tragické události zůstal mlýn dlouhá léta opuštěný a jeho ponurá minulost strašila místní pamětníky.

Kříž a pamětní kámen v blízkosti mlýna připomínají těžký osud rodiny a zajišťují, že tragédie nebude zapomenuta. Zajímavé je, že navzdory krvavé historii není název Červeného mlýna odvozen od této události, ale od načervenalé hlíny, která se v okolí kdysi těžila.

Divadelní osobnost

Zdroj: Youtube

Miloš Kopecký, synonymum českého divadla a filmu, se do paměti diváků zapsal především svými všestrannými hereckými výkony, hrál okouzlující padouchy i charismatické muže, například v roli doktora Strossmayera v televizním seriálu "Nemocnice na kraji města". Kopecký se narodil v rodině kožešníka a očekávalo se, že půjde ve stopách svého otce. Dokonce se vyučil řemeslu, ale choval hlubokou vášeň pro herectví. Láska k divadelnímu umění ho přiměla opustit rodinný podnik a věnovat se kariéře na jevišti.

Kopeckého cesta k divadlu začala naplno po druhé světové válce. Zdobil jeviště několika významných divadel, včetně Národního divadla, Divadla ABC a Hudebního divadla Karlín. V roce 1965 nastoupil do Divadla na Vinohradech, kde zůstal výraznou osobností až do roku 1991. Proslavil se rolemi v Molièrově Lakomci a Shawově Pygmalionu a o Kopeckého jevištním projevu se často říkalo, že zastiňuje jeho filmové výkony.

Sedmdesátá léta znamenala vrchol Kopeckého kariéry, kdy hrál výrazné role v různých filmech a televizních seriálech. Ztvárnil doktora Strossmayera, který si získal přízeň diváků, a jeho výkony ve filmech "Pyšná princezna", "Noc na Karlštejně" a "Dobrý voják Švejk" ukázaly jeho pozoruhodný rozsah. Přestože Kopecký často hrál intrikány a padouchy, díky svému šarmu a talentu se stal oblíbenou postavou české zábavy.

Červený mlýn v novém pojetí

Kopeckého láska k jižním Čechám ho přivedla ke koupi Červeného mlýna v Křemži za 40 000 korun. V době koupě nevěděl o zlověstné minulosti mlýna. Teprve později se k němu donesla informace o tragických událostech, které se tam odehrály. Navzdory temné historii mlýna Kopecký propadl jeho kouzlu, uchvácen klidnou krásou jeho okolí.

Místní obyvatelé často žertovali o tom, že herec žije ve strašidelném domě, ale Kopecký tyto historky s humorem odmítal a tvrdil, že na duchy nevěří. Klidu kolem mlýna si moc vážil a když zvědaví návštěvníci nahlíželi přes plot, aby herce spatřili, Kopecký neváhal, a jako správný bavič jim odpovídal tím, že se otočil a vystrčil na ně holý zadek.

Po Kopeckého smrti v roce 1996 mlýn jeho žena Jana prodala. Dnes v něm žije rodina z Prahy.

Dědictví, na které se vzpomíná

Život a kariéra Miloše Kopeckého zůstávají v srdcích mnoha lidí. Jeho přínos českému divadlu a filmu je stále oslavován a jeho spojení s Červeným mlýnem dodává jeho odkazu zvláštní atmosféru. Mlýn, v němž se mísí tragická historie a divadelní kouzlo, je svědectvím neutuchajícího ducha jednoho z nejváženějších českých herců.

Zdroje: idnes.cz, casprezeny.pluska.sk, vodnimlyny.cz