Systém mapování kriminality, přístupný on-line, umožňuje veřejnosti i pracovníkům orgánů činných v trestním řízení vizualizovat údaje o kriminalitě v různých regionech, což podporuje informovanější a proaktivnější přístup k prevenci kriminality a reakci na ni.

Přístup veřejnosti a funkce

Mapa kriminality je navržena s několika úrovněmi přístupu, aby vyhovovala různým uživatelům. Základní úroveň je veřejně přístupná bez nutnosti přihlašovacích údajů. Uživatelé si zde mohou prohlížet obecné statistiky o různých typech trestných činů ve vybraných oblastech.

Informace zahrnují počet nahlášených trestných činů, typ trestných činů a data událostí. Konkrétní údaje týkající se přesných míst spáchání trestných činů jsou však z důvodu ochrany soukromí a integrity probíhajících vyšetřování vynechány.

Rozšířený přístup pro úředníky

Pro úředníky obecních úřadů a policie nabízí systém po přihlášení podrobnější úroveň. Tato pokročilá úroveň, která byla původně provozována v pilotním režimu, zahrnuje prediktivní funkce, které využívají historické údaje a další relevantní faktory k předpovědi potenciálních ohnisek trestné činnosti.

Prediktivní funkce je obzvláště cenná pro přidělování zdrojů, například pro určení optimálního umístění kamer CCTV nebo plánování policejních hlídek.

Živý provoz a rozšíření

Od září 2022 je systém mapování kriminality plně funkční po celé zemi a poskytuje údaje v reálném čase a analytické nástroje pro účinný boj s kriminalitou. Začlenění prediktivní analýzy do systému představuje významný pokrok v přístupu České republiky k prevenci kriminality, jehož cílem je předejít potenciálním hrozbám dříve, než se naplní.

Přehled kriminality za tři měsíce

Od začátku roku do konce března odhalila mapa kriminality různou úroveň trestné činnosti v různých regionech České republiky:

Násilná trestná činnost

Nejvyšší počet násilných trestných činů vykazuje Praha, kde došlo během posledního roku k 450 incidentům. V těsném závěsu následuje Moravskoslezský kraj se 444 incidenty. Ústecký kraj zaznamenal 381 násilných trestných činů, čímž se umístil na třetím místě.

Nižší počet byl zaznamenán v Pardubickém a Karlovarském kraji, a to 104, resp. 120 incidentů.

Případy krádeží

Praha vede také v krádežích, a to s výrazným počtem 3182 případů. V Moravskoslezském kraji bylo zaznamenáno 1632 krádeží a vysoký počet krádeží eviduje také Jihomoravský kraj, a to 1150.

Naopak nejméně krádeží zaznamenal kraj Vysočina, a to pouze 196 případů.

Dopravní nehody

Nejvyšší počet dopravních nehod byl registrován ve Středočeském kraji, a to 141. V Praze a Moravskoslezském kraji se stalo po 98 dopravních nehodách.

Nejméně dopravních nehod se stalo opět v kraji Vysočina, kde bylo zaznamenáno pouze 22 nehod.

Vliv projektu

Iniciativa mapování kriminality v České republice představuje významný krok vpřed ve využívání technologií ke zvýšení bezpečnosti veřejnosti a účinnosti vymáhání práva.

Tím, že systém poskytuje podrobné údaje o trestné činnosti a prediktivní poznatky, pomáhá nejen při okamžité reakci orgánů činných v trestním řízení, ale také při dlouhodobém plánování bezpečnosti a strategiích prevence. Jak se nástroj bude dále vyvíjet, stane se pravděpodobně nedílnou součástí infrastruktury veřejné bezpečnosti v České republice a poskytne občanům i úředníkům informace potřebné k ochraně jejich komunit.

Zdroje: tn.nova.cz, mapakriminality.cz, idnes.cz