Pojďme si prohlédnout některé pozoruhodné stavby, z nichž každá má svůj vlastní příběh a kouzlo.

Nová Louka

Zdroj: Youtube

Uhnízděná nedaleko Bedřichova v Jizerských horách stojí lovecká chata Nová Louka jako pozoruhodný příklad lidové architektury. Dnes známá jako Šámalova chata, pojmenovaná po prvorepublikovém kancléři prezidenta republiky Přemyslu Šámalovi, je jedinou dochovanou stavbou v této oblasti.

Historie Nové Louky sahá až do roku 1630, kdy byla nad zdejším rašeliništěm vykácena polana pro pastvu dobytka. Do roku 1756 zde Johann Josef Kittel založil sklárnu, která se později stala součástí sklářského impéria rodiny Riedelů, významného jména v Jizerských horách. Dnes se hájovna nachází v blízkosti přírodní rezervace Nová Louka, která chrání unikátní ekosystém rašelinišť v regionu.

Zámeček u Rohoznice

Lovecký zámeček u Rohoznice, postavený v roce 1880 Karlem Danielem Weinrichem, je pozoruhodnou ukázkou pseudogotické architektury. Jednopatrová budova, která se nachází u Klechtáveckého rybníka, má schodišťovou věž, cimbuří a sklepení. Hlavní místnost v přízemí se pyšnila keramickým krbem, v prvním patře se nacházela terasa a místnost s křížovou klenbou.

Zámek několikrát změnil majitele, v roce 1928 se stal součástí majetku rodiny Löwensteinů. Po převratných událostech 20. století, včetně znárodnění a následné restituce, zámek chátral. Dnes z něj zbyly jen základy, které jsou němým svědkem jeho bohaté minulosti.

Tři Trubky

Lovecký zámeček Tři Trubky, který se nachází na soutoku Třítrubeckého a Padrťského potoka, nechal v 80. letech 19. století postavit kníže Jeroným Colloredo-Mansfeld. Zámeček, který navrhl vídeňský architekt Camillo Sita, ztělesňuje pozdně romantický styl.

I přes zřízení vojenského prostoru a střelnice v jeho blízkosti byla hájovna nadále využívána k reprezentačním účelům, přičemž její sbírky byly přemístěny na zámek Dobříš. Díky malebnému prostředí a historickému významu je hájovna pozoruhodným cílem výletů do Brd.

Zámeček Podčejk

Necelých 6 km od dálnice Praha – Mladá Boleslav se nachází lovecký zámeček Podčejk na místě s bohatou historií sahající až do 14. století. Kdysi zde stával původní hrad Čejky a kostel svaté Kateřiny a na nedalekém kopci hrad Malkov, který je naposledy připomínán v roce 1599 a poté zanikl.

Dnes lokalita Malkov nenabízí žádné povrchové nálezy, ale okolí zůstává ideálním místem pro odpočinek a rekreační turistiku a vybízí návštěvníky k zamyšlení nad vrstvami historie pod jejich nohama.

Arcibiskupský lovecký zámeček Bílá

Arcibiskupská lovecká chata Bílá, která se nachází nedaleko kostela svatého Bedřicha na rameni potoka Velká Smradlavá, je dokladem architektury počátku 20. století. Chata, kterou nechal v roce 1906 postavit olomoucký arcibiskup, sloužila jako klidné útočiště a výchozí bod pro lovecké výpravy do rozlehlých okolních lesů. Exteriér hájovny, chráněný tradičním šindelem, zůstal z velké části nezměněn a zachoval si svůj původní půvab.

K hájovně přiléhá stáj zdobená sochami koňských hlav, které dodávají místu historický půvab. V roce 2008 byl kulturní význam místa umocněn přístavbou dřevěné kaple zasvěcené svatému Hubertovi. Kaple, vysvěcená biskupem Lobkowiczem během Hubertské mše, je poctou patronovi lovců. Dnes funguje jako ubytovací zařízení, které je možné rezervovat prostřednictvím Biskupství ostravsko-opavského a nabízí návštěvníkům možnost pobytu ve zdejším malebném prostředí.

Lovecký zámeček Dvojhradí

Lovecký zámeček Dvojhradí ve Mstišově na Teplicku vypráví příběh o neuvěřitelné odolnosti. Zámeček, který původně postavil v letech 1702 až 1703 hrabě František Karel Clary-Aldringen pro svou manželku, prošel několika proměnami. Název se postupně vyvíjel od přezdívky "Tuppelbug" k "Doppelburg", až se nakonec stal "Dvojhradím".

Chata kdysi hostila slavné hosty včetně Goetha a Beethovena, kteří navštěvovali přilehlou oboru. Obora byla sice v roce 1945 zničena, ale v roce 1974 ji obnovily Severočeské státní lesy. Dnes se rozkládá na ploše asi 20 hektarů a žijí v ní různé druhy zvířat, například jelen evropský, jelen sika Dybowského, srnec obecný, jelenec skvrnitý a prase divoké.

Po ničivém požáru v roce 2018 prošla hájovna v letech 2020 až 2022 rozsáhlou rekonstrukcí a v červnu 2022 byla znovu otevřena. Turistům a návštěvníkům nyní slouží stylová lovecká restaurace, která nabízí širokou škálu zvěřinových pokrmů a pizzu. Samotná obora je otevřena denně a zve milovníky přírody k prozkoumání její obnovené krásy.

Historické zázraky

Historické lovecké zámečky, z nichž každý má svou jedinečnou architekturu a půvab, nabízejí poutavou cestu do minulosti. Ať už vás láká lidový půvab Nové Louky, novogotická mystika Rohoznice, romantické kouzlo Tří Trubek nebo starobylé dědictví Podčejku, skryté lesní skvosty poskytují dokonalou kombinaci historie, přírody a tajemna.

Zdroje: nasejablonecko.cz, kudyznudy.cz, objevbrdy.cz