Již v roce 1836 vznikly v Jeseníkách první manufaktury zaměřené na zpracování a těžbu kamene, což znamenalo významnou éru v rozvoji regionu. Historické záznamy a architektonické doklady, jako například kameny použité na hradech Frýdberk a Kaltenštejn ze 13. století, dokládají ještě starší lomové aktivity, což naznačuje, že zapojení regionu do práce s kamenem sahá až do středověku.

Zdroj: Youtube

Zlatá éra kamenolomu

Koncem 19. století se Jeseníky staly klíčovým hráčem na světovém trhu s kamenem, k čemuž přispělo i zavedení železnice do zdejší oblasti. V době svého rozkvětu bylo v regionu 160 činných lomů a kamenický průmysl zaměstnával přibližně 9 000 lidí. V tomto období byla v Žulové založena také kamenická škola, která zajišťovala stálý přísun kvalifikovaných pracovníků, kteří se v rychle se rozvíjejícím odvětví snadno uplatnili.

Úpadek a přechod

Po druhé světové válce se průmysl potýkal s výrazným útlumem. Znárodňovací snahy po roce 1990 k oživení churavějících lomů příliš nepřispěly a vedly k postupnému útlumu provozu. Lom Rampa u Černé Vody, jeden z největších v oblasti, slouží jako pikantní příklad tohoto úpadku. Zpočátku prosperující lom se potýkal s logistickými problémy, které nakonec vedly k jeho uzavření, a to i přes výstavbu nákladné 2,832 km dlouhé vlečky, která měla usnadnit přepravu kamene.

Proměna lomu Rampa

Dnes je lom Rampa důkazem schopnosti přírody rekultivovat a přetvářet průmyslová místa. Po ukončení těžby se lom proměnil v oblíbené rekreační místo. Jeho křišťálově čistá voda, orámovaná vysokými skalními stěnami, láká koupající se a potápěče z celé země. Nejvýraznějším prvkem lomu je jeho vysoká skalní stěna, která se tyčí 16,5 metru nad vodní hladinou a přitahuje milovníky extrémního potápění.

Toto místo je vrchol romantiky – bez jakýchkoli stánků či atrakcí, pouze s několika lidmi, kteří neváhají kvůli kouzelnému koupání urazit pár kilometrů navíc.

Zdroje: regiony.rozhlas.cz, jednoustopouceskem.cz, kudyznudy.cz