Éra plánované ekonomiky byla doba plná specifik, nejen politických a ekonomických, ale i jazykových. Mnohá slova a výrazy, která byla běžně používána, dnes zní téměř jako z jiného světa. Některá z nich odkazují na konkrétní předměty či zvyky, které byly specifické pro tehdejší období, zatímco jiná nesou kulturní či společenský podtext, který se s odchodem období vytratil nebo transformoval.

Zdroj: Youtube

Odkaz minulosti

Jazykový odkaz nám dnes umožňuje lépe pochopit, jak se žilo za dob našich rodičů, jaké předměty byly běžnou součástí života a jak se lidé domlouvali nejen na oficiální, ale i neoficiální úrovni. Prozkoumávání dobových slov je také zajímavým způsobem, jak si připomenout, jak se časem mění nejen jazyk, ale i společnost jako celek.

Dobová slova

V zapadlých koutech naší paměti, kde se ukrývají stíny minulosti, najdeme slova, která v sobě nesou příběhy, smích i slzy jedné éry. Slova, která se kdysi volně vznášela ve vzduchu každodenního života, nyní vyvolávají úšklebky nebo zamyšlení. Pojďme na chvíli oživit zapomenutá slova z doby minulé a připomenout si, jakým jazykem jsme kdysi hovořili.

Slova zaniklá v čase

Ve světě, kde "Fučíkárna" neoznačovala žádnou knihovnu, ale zcela konkrétní místo setkávání těch, kteří vzdorovali režimu četbou zakázaných spisů, a "atombordel" nebyl nijak spojen s neřestí, ale s chaosem a zmatkem připomínajícím hrozbu jaderné katastrofy, se žilo v rytmu slov zcela jiných, než jsme zvyklí dnes.

Originální slova

Bony od "veksláků" byly cestou k nedostatkovému zboží v Tuzexu, kde "plísňáky" (džíny) představovaly symbol svobody a západního života. V dobách, kdy samizdatová literatura kolovala v utajení a "stachanovci" se snažili předčit normy za účelem získání přízně "kádrováků", se každodenní realita nesla v duchu slov, jež dnes vyvolávají zděšení nebo nostalgii.

Stará slova, nový kontext

Ano, starší generace si ještě možná vzpomene na "buzerplac", místo přísných a často ponižujících nástupů, zatímco mladší generace se o "pétépácích" (PTP – pomocné technické prapory) a "subotnicích" (dobrovolné pracovní akce o sobotách) dozvídá již jen z vyprávění. Je fascinující, jak se některá slova odrazila od zdi zapomnění a našla si cestu zpět do našeho slovníku, byť často v novém kontextu.

"Jiskřička" přestala být symbolem tehdejší mládeže a stala se "jiskřičkou naděje", symbolizující touhu po změně, světlejší budoucnosti. Výrazy jako "mlátičkář" nebo "stachanovka" zůstaly zakotveny v minulosti, stejně jako mnohé další, které dnes můžeme najít pouze na stránkách slovníků a v pamětech těch, kteří dobu socialismu zažili.

Jazykovědci a slovník

Slovník komunistické totality, připravený jazykovědci z Ústavu Českého národního korpusu, nám otevírá dveře do světa, který byl dlouho skrytý za oponou jednotvárné propagandy. Tento lexikon nejenže mapuje zapomenutá slova, ale i ukazuje, jak se jazyk mění, adaptoval a reflektoval společenské proměny. Mluví o tom, jak slova ztrácejí svůj původní význam a nabývají nové konotace, stejně jako o slovech, která z našeho jazyka úplně zmizela.

Prolínání slov do současnosti

Zajímavostí je, jak se určitá slova z dob minulých proměnila a našla své místo v současné společnosti. Například, "soudruh", kdysi běžné oslovení mezi členy Komunistické strany a symbol pospolitosti v rámci režimu, dnes rezonuje ironií nebo kritikou. Podobně "pětiletky", plány na pět let představující ekonomické cíle státu, se nyní používají v širším kontextu k popisu jakéhokoli dlouhodobého plánování, často s jistým odstupem a skepticismem. Tato proměna slov zrcadlí hlubší sociální a politické změny, kterými naše společnost prošla, a ukazuje na adaptabilitu jazyka jako živého organismu, který reflektuje evoluci společenského vědomí.

Nostalgie fragmetnů

Navíc, znovuobjevení a studium podobných "zapomenutých" slov přináší nejen nostalgii u starší generace, ale i zvědavost a touhu po porozumění u mladších ročníků. Slovník komunistické totality tak slouží jako most mezi generacemi, umožňuje dialog a vzájemné porozumění skrze sdílení a reflexi příběhů a významů, které se za těmito slovy skrývají. Učí nás, že i v nejtemnějších kapitolách naší historie může být nalezeno ponaučení a inspirace pro současnost a budoucnost, a připomíná nám, jak důležité je zachovat tyto fragmenty minulosti, aby se staly stavebními kameny pro lepší pochopení naší společné identity.

A tak, i když dnes možná používáme jiná slova k vyjádření našich myšlenek a pocitů, stojí za to vzpomenout si na ta, která formovala životy našich předků. Neboť i v těch nejzapomenutějších slovech se skrývá část naší historie, identity a duchovního dědictví.

Pojďte si s námi vyzkoušet, jak dobře si pamatujete význam slov, která už pomalu zanikají!

Kvíz: Zapomenutá slova z dob socialismu. Víte, co byla Fučíkárna a co atombordel?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: magazin.aktualne.cz, idnes.cz, lidovky.cz