Přestože se může zdát, že některá povolání jsou již zapomenuta, je stále důležité uchovávat jejich památku a uvědomovat si jejich význam v historii lidského úsilí a kreativity. Připojte se k nám na exkurzi do minulosti a prozkoumejte svět zaniklých povolání, která svědčí o bohaté a proměnlivé historii lidské práce.

Ostrůvek historie v moderním světě

Zdroj: Youtube

Ano, možná jste slyšeli o doručovatelích telegramů, bednářích, kartáčnících či vorařích. V dnešní době už se s nimi nesetkáte. Některá z těchto povolání zmizela před lety, jiná teprve nedávno, jako například honelník – mladší pastýř při chovu ovcí.

Doručovatel telegramů

Kdy jste naposledy přijali telegram? Ačkoliv to může znít jako vzpomínka z minulosti, skutečnost je, že éra telegramů není tak dávno minulá. Doručovatelé telegramů, kdysi tak běžná postava, se stali obětí technologického pokroku. V roce 2010 oficiálně Česká pošta ukončila službu telegramů, nahradily ji moderní formy komunikace, jako jsou SMS či e-maily.

Spojovatelky

Před zavedením automatizovaných telefonních sítí byly spojovatelky nedílnou součástí telefonního provozu. Manuálně přepojovaly volání a byly zázemím pro komunikaci. I když si mnozí pamatují dobu, kdy bylo nutné na odlehlých místech volat pomocí spojovatelky, v dnešní době se tato profese vytratila díky technologickému pokroku.

Lovci potkanů

V minulosti, kdy epidemie černého moru ohrožovala lidské osady, hráli lovci potkanů nezastupitelnou roli ve společnosti. Jejich úkolem bylo odchytávat krysy a potkany, kteří se vyskytovali jak v kanálech, tak na ulicích, a to s cílem zabránit šíření smrtící nemoci. Potkani často pronikali i do domů, kde se živili zásobami v spížích, a tím představovali další hrozbu pro obyvatele. Dnes už však nenajdeme lovce potkanů, jejich povolání zaniklo s postupem času a modernizací hygienických a sanitárních opatření.

Stavěč kuželek

Dalším zaniklým povoláním, které se týkalo mladých lidí, bylo stavění kuželek. Před zavedením automatizovaných procesů bylo třeba kuželky stavět ručně. Práci často vykonávali školáci a studenti, kteří si tak po večerech přivydělávali. Stavba kuželek byla jednou z řady manuálních prací, které postupem doby ustoupily moderním technologiím a strojům. Dnes už se tedy toto povolání nenachází v nabídce pracovních pozic, ale zůstává jako zajímavá součást historie a vývoje lidské práce.

Zaniklá řemesla

Profese kartáčníků, tužkařů či výrobců zápalek postupně zmizely s nástupem moderních technologií. Ruční práce byla nahrazena stroji a počítači, což vedlo k úpadku těchto tradičních řemesel.

Andělíčkářky a jejich tajné role

Nezapomínejme ani na profese jako andělíčkářky, které byly ženami, jež pokoutně dopomáhaly k potratům. Tajné praktiky byly často spojeny s okrajem společnosti. I když historicky nebyly uznávány, jejich role v minulosti byla neoddiskutovatelná.

Profese v ohrožení

I v současnosti čelí některá povolání ohrožení. Prýmkaři nebo síťaři v oblasti textilní a oděvní výroby čelí změnám, které technologický pokrok přináší. Stejně jako minulá povolání, i ta současná mohou jednou skončit v propadlišti dějin.

Že existuje řada zajímavých a netradičních profesí, jste už zjistili. V našem kvízu si otestujete, jak dobře znáte i další zaniklé profese. Budete překvapení!

Kvíz: Čím se živila anděličkářka či honelník? Vyznáte se v povoláních z minulosti?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: tn.nova.cz, g.cz, cs.wikipedia.org