Státní svátky jsou pilířem českého kulturního dědictví a historie. Tyto dny mají nejen symbolický význam, ale také připomínají občanům významné události a hodnoty, na nichž je založena česká státnost. Je důležité rozlišovat mezi státními svátky a ostatními svátky, které také připadají na dny pracovního klidu, a významnými dny, které připadají na běžné pracovní dny.

Rok 1918 zrušil nejen rakouské právo

Zdroj: Youtube

Vznik Československa v roce 1918 znamenal zrušení rakouského práva a s ním i všech tehdejších svátků, převážně církevního původu. Po roce 1918 začaly vznikat nové státní svátky. Mezi nimi byly svátky jako 1. leden zvaný Obřezání Páně, poté Tři králové, Nanebevstoupení Páně, Božího Těla, svátky spojené s Pannou Marií a svátky světců.

Významné dny

Tehdejší vláda postupně přidávala i významné dny. Po dlouhém vyjednávání významné dny připadly na den svatých Cyrila a Metoděje, den svatého Václava, den upálení mistra Jana Husa a Svátek práce.

Politika ovlivňovala všechny svátky

V 50. letech se stala politická realita ovlivňující i kalendář svátků. Československá republika v té době nekladla tolik důraz na tradice, ale více se soustředila na propagaci ideologie. Výrazným příkladem bylo, že jediným státním svátkem v té době bylo výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, které se slavilo 9. května.

Ostatní dny pracovního klidu

Ostatní dny, označované jako "ostatní dny pracovního klidu", byly spíše spojené s ideologickými principy, jako například Nový rok, Svátek práce či Den znárodnění připadající na 28. října.

Den znárodnění

Zajímavým aspektem historie státních svátků v Československu je fakt, že Den znárodnění nebyl v minulém režimu brán jako státní svátek. Naopak šlo o den pocházející z roku 1945, kdy bylo na manifestaci na Václavském náměstí oznámeno znárodnění klíčových částí průmyslu, bank a pojišťoven na základě Benešových dekretů.

Změny po sametové revoluci

Po roce 1989 byl proveden revizní proces všech svátků. V roce 1999 vláda představila nový svátkový zákon, který zrušil ten z roku 1951. Docházelo k obnově některých historicky významných svátků, jako jsou Velikonoce a Vánoce. Druhý svátek vánoční a další svátky byly opět zařazeny mezi státní svátky.

Tyto změny reflektují nejen změnu politického a společenského prostředí, ale také hlubší návrat k tradicím a hodnotám, na nichž je založena česká státnost. Dnes máme oficiálně 7 státních svátků, 7 ostatních svátků a 15 významných dnů. Víte, které to jsou a na které dny v roce připadají?

Kvíz: V Česku máme několik státních svátků. Víte, který se kdy slaví?

Díky za to, že jste si vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že jste se něco nového dozvěděl a bavilo vás to. Nezapomeňte se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: mpsv.cz, svatky.centrum.cz, cs.wikipedia.org