Středověk a raný novověk byly epochami, kdy se lidská invence projevovala nejen ve vědě, umění a objevování nových zemí, ale bohužel i v oblasti útrpného práva. Mučicí nástroje té doby jsou důkazem temných stránek lidské povahy, kdy byla krutost a touha po moci ztělesněna skrze zařízení vynalezená k týrání a mučení. Tyto přístroje nejenže ukazují na bohatou, ale i na ponurou fantazii jejich tvůrců, ale také na nesmírnou bolest, kterou musely oběti prožívat.

Zdroj: Youtube

Lodě smrti

Starověký rituál známý jako skafismus, praktikovaný starými Peršany, představuje jednu z nejzvrácenějších mučicích metod v historii. Oběti byly krmeny medem a mlékem do bodu, kdy trpěly nekontrolovatelným průjmem. Následně byly umístěny mezi dvě lodě, s tělem uvězněným a hlavou, rukama a nohama trčícími ven. Exponované vlastním výkalům a hmyzu, oběti čelily pomalé a agonické smrti, buď hmyzem, nebo infekcemi.

Pyramida bolesti

Symbol krutosti a ponižování, Jidášova kolébka, byla navržena tak, aby oběť trpěla extrémní fyzickou bolestí a ponižováním. Nástroj tvarovaný jako malá pyramida byl použit pro pomalé pronikání do těla oběti, která byla na něj posazena a postupně tlačena dolů. Způsob mučení byl nejen fyzicky nesnesitelný, ale také extrémně ponižující.

Bílé peklo

Mučení bílou barvou, ač méně známé, představuje zvlášť záludnou formu psychického týrání. Oběť byla umístěna do úplně bílé místnosti, nosila bílé oblečení a byla vystavena naprostému nedostatku zvukových nebo vizuálních podnětů. Tento druh mučení, vedoucí k senzorické deprivaci, halucinacím a psychickému rozkladu, ukazuje, že absence fyzické bolesti neznamená menší krutost.

Německá židle

Německá židle, nástroj pro mučení skrze prohýbání těla, zůstává děsivým připomenutím, že některé mučicí praktiky nejsou jen věcí minulosti. Tento mechanismus postupně prohýbá tělo oběti, což vede k trvalým poškozením a bolesti. Používání německé židle v současných konfliktech a režimech poukazuje na tragickou kontinuitu mučení v lidské historii.

Biče bolesti

Knuta, tlustý kožený bič používaný v Rusku, a důtky, víceramenné biče pro tělesné tresty, představují další nástroje určené k vyvolání fyzické bolesti a trápení. S různými modifikacemi, jako jsou olověné kuličky nebo ocelové háčky, způsobovaly biče nejen intenzivní bolest, ale často vedly k vážným a trvalým zraněním.

Lekce z minulosti

Přehled některých z nejbrutálnějších mučicích metod a nástrojů slouží jako temné připomenutí lidské krutosti. Ve světle současných snah o prosazování lidských práv je důležité si tyto metody připomínat, abychom se poučili z minulosti a snažili se předejít podobným hrůzám v budoucnosti. Uchování paměti na podobné krutosti nám může pomoci budovat spravedlivější a humánnější svět.

Vyzkoušejte si s námi, jak moc otrlá povaha jste a jak dobře mučicí nástroje a metody znáte!

Kvíz pro otrlé povahy: Železná panna nebo palečnice. Poznáte středověké mučící nástroje?

Děkujeme, že jste si vyzkoušeli náš kvíz a doufáme, že vás bavil a něco nového jste se dozvěděli. Nezapomeňte se o svůj výsledek podělit s přáteli!

Zdroje: stoplusjednicka.cz, krkonossky.denik.cz, zoom.iprima.cz