Praha, hlavní město České republiky, je jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě. S více než tisíciletou historií a bohatou kulturou nabízí Praha nespočet zajímavých aspektů. Díky svému významu je Praha městem, které stojí za pozornost.

Zdroj: Youtube

15. největší město v EU

Praha je nejen hlavním městem České republiky, ale také 15. největším městem Evropské unie. Nachází se na území Středočeského kraje, které je jejím správním centrem, ačkoli není jeho součástí. Město je sídlem prezidenta, vlády, parlamentu a dalších ústředních státních orgánů, což z něj činí centrum politického dění v zemi.

Počátky města pražského

Historie Prahy sahá do 6. století, kdy byla osídlena Slovany. Legenda praví, že město bylo založeno v 8. století kněžnou Libuší a jejím manželem Přemyslem, zakladatelem dynastie Přemyslovců. Libuše prorokovala: „...město veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat.“

Rozkvět města ve středověku

V průběhu 12. století zažívala Praha rozkvět. Dominantou se stal knížecí Hrad. Během doby panování Karla IV. se Menší Město pražské (Malá strana) stalo císařskou rezidencí. S přívalem nově příchozích se město rozšířilo o Nové Město pražské. Praha tehdy patřila mezi největší města v Evropě.

Sjednocení pražských měst

První sjednocení přišlo za vlády Ludvíka Jagellonského na počátku 16. století. V roce 1784 byla sjednocena do podoby, kterou známe dnes, a tvořily ji čtvrtě Nové Město, Staré Město pražské, Malá Strana a Hradčany. Postupně byly připojeny i další části města jako Josefov, Vyšehrad a Holešovice.

Industrializace hlavního města

V průběhu 19. století se Praha rychle industrializovala a rozvíjela se s příchodem železnice a průmyslových podniků. Po vyhlášení samostatného Československého státu v roce 1918 zůstala Praha jeho hlavním městem a postupně prošla rozšiřováním a modernizací.

Důležité 20. století a formování Prahy

S neustálou modernizací Prahy byla roku 1922 založena Velká Praha. Významným mezníkem v novodobé historii Prahy bylo během 20. století na konci druhé světové války Pražské povstání 5. května 1945. Česká národní rada vyhlásila konec protektorátu a převzetí vlády a výkonné moci.

Ustrnutí i následný rozkvět

S nástupem Komunistické strany Československa začala výstavba sídlišť. Později se Praha stala kulturním centrem Evropy a ovlivnila ji globalizace, které čelila během 90. let 20. století.

Mnoho superlativů

Praha je rovněž známá svými superlativy, jako je délka toku řeky Vltavy na jejím území, která činí téměř 31 kilometrů. Nejdelší pražská ulice má délku 15,5 km a byla založena v roce 1972. Jedná se o Strakonickou ulici. Pražský hrad se se svou rozlohou 7,28 hektaru zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako největší hrad na světě.

Celkově lze říci, že Praha je městem s bohatou historií, kulturním významem a mnoha zajímavými statistikami, které ji činí jedním z nejvýznamnějších měst v Evropě. Její jedinečná atmosféra a krása přitahují každoročně tisíce návštěvníků z celého světa. Jaká pražská nej znáte? Dáte plný počet?

Kvíz: Nejstarší, největší, nejdelší. Jak dobře znáte pražské rekordy a kuriozity?

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: praha.rozhlas.cz, cs.wikipedia.org, family.city