Ať už jde o numerologii, anebo čínskou kulturu, číslo osm zaujímá významné místo. Má zásadní roli v historii, víře, a dokonce i ve fyzice. Osmička skrývá nečekané významy a fascinující spojení. Zajímavý je už tvar arabské číslice osm, který se po otočení o 90 stupňů stává základem pro symbol nekonečna.

Zdroj: Youtube

Magie čísla 8

V numerologii je osmička číslem rovnováhy a harmonie, symbolizuje završení či dokonání něčeho a nový začátek. Osmička je spojena s pozitivními pojmy, jako je pracovitost, organizační talent, předurčení k úspěchu, dobrosrdečnost, odvaha, vytrvalost, ušlechtilost, velkorysost, lidskost, moudrost a mravnost. Možná právě tato symbolika dodává letopočtům končícím na osm jejich osudový nádech nejen v českých dějinách.

Číslo 8 ve světě víry

V rámci judaismu má číslo osm význam nadpřirozena. Podle Tóry by měl být každý syn Izraele obřezán osmý den po narození. K oběti je vhodné košer dobytče bez vady, které je starší osmi dnů. Velekněz měl při službě ve stanu setkávání a později v jeruzalémském chrámu nosit osm oděvů.

V hinduismu je osmička spojována s bohyní Lakšmí, bohyní bohatství a prosperity. Jejích osm rukou symbolizují různé formy bohatství a moci.

V tantrickém buddhismu se objevuje 108 svatých. Buddha Šákjamuni má celkem 108 jmen a buddhistické chrámy mají 108 schodů.

V Číně má číslo osm zvláštní význam, znamená také "mnoho". Hongkongská městská čipová karta, sloužící jako jízdní doklad v místní dopravě, nese název "Octopus" (chobotnice) – původně ve starořečtině "osminoh". Dřívější čínský název znamenal "průkaz osmi příjezdů", což volně přeloženo znamená "dostat se kamkoliv". V čínské kultuře je číslo 8 považováno za šťastné a přinášející bohatství. To vedlo k tomu, že osmičková čísla jsou vysoce ceněná při volbě telefonních čísel, registračních značek a dokonce i při plánování událostí.

Matematické tajemství

V matematice a fyzice se číslo 8 objevuje v různých teoriích, například v osmičkové teorii superstrun, kde osm dimenzí tvoří základní stavební kameny vesmíru podle některých fyzikálních modelů. Je to také Fibonacciho číslo (za Fibonacciho posloupnost je v matematice označována nekonečná posloupnost přirozených čísel začínající 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, … kde každé číslo je součtem dvou předchozích) a zároveň Tetranacciho číslo (Fibonacciho sekvence 4. řádu – je definováno jako součet čtyř předchozích členů posloupnosti. Začátek posloupnosti: 1, 1, 2, 4, 8, 15, 29, 56, 108,…)

Historická kletba čísla 8

V historii našeho státu koluje pověst, že letopočty končící na osm mají zvláštní význam. Už od 12. století jsou osmičkové roky spojeny s významnými okamžiky od vyvraždění Vršovců přes vznik Českého království až k První republice. České dějiny jsou provázeny dramatickými událostmi v letech končících osmičkou, zejména ve 20. století. Letopočty 1918, 1938, 1948 a 1968 připomínají velká jména a události. Avšak, historických okamžiků s osudovou osmičkou je více. A kdo ví, co nám přinese rok 2028?

Pojďte si s námi otestovat své znalosti o tomto magickém čísle!

Kvíz: České dějiny jsou provázné s číslem osm. Co vše se za číslem skrývá?

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: buddhaweb.cz, cs.wikipedia.org, kudyznudy.cz, old.nacr.cz,