Arktické tundry, nekonečné zimy a extrémní podmínky. To vše odpradávna tvořilo život Inuitů, národa obývajícího nejsevernější části Grónska, Kanady, Ruska a Aljašky. Tato fascinující kultura má své kořeny v dávných migračních cestách, které přivedly jejich předky z poloostrova Čukotka na Sibiři do Severní Ameriky.

Zdroj: Youtube

Původ národa Inuitů

Původ Inuitů sahá do 5. tisíciletí před Kristem, kdy jejich předci začali opouštět Sibiř a migrovat přes Aljašku. Cesta pokračovala do Severní Ameriky a nakonec se dostali i do Grónska. Migrace byly motivovány jak potřebou nalezení nových lovišť a zdrojů potravy, tak i změnami v klimatu. Arktické podnebí, kde teploty mohou klesnout až k minus 50 stupňům Celsia, zásadně ovlivnilo život Inuitů a formovalo jejich jedinečnou kulturu.

Pro nás absolutně nepřijatelné praktiky

Extrémně drsné podmínky přežití vedly Inuity k praktikám, které z našeho pohledu mohou působit neakceptovatelně. Patřilo sem usmrcování a nucené sebevraždy starých a nevyléčitelně nemocných lidí, stejně jako usmrcení neduživých dětí, často utopením nebo necháním umrznout. Tyto praktiky však byly způsobem, jak zajistit přežití celé komunity v neúprosných podmínkách.

Dnes především lovci

Přestože jsou Inuité často zobrazování jako lovci, kteří jedí syrové maso a s lehkostí staví svá iglú, realita jejich života je mnohem prozaičtější. Moderní technologie a změny v způsobu života znamenaly, že tradiční sněžné obydlí, iglú, dnes už téměř nikdo neumí postavit. Inuité se však stále živí tradičními způsoby, jako je lov a rybolov.

Inuité, Eskymáci, Jupíci

Původní název národa, "Inuité", se stal všeobecně známým pojmem, i když se někteří raději identifikují podle svých regionů. V Kanadě je označení Eskymák bráno jako hanlivé. Na Aljašce a v Rusku se však užívá přednostně.

Stravování Inuitů

Co se týče stravy, Inuité získávali zhruba polovinu potřebných kalorií z tuku, třetinu z bílkovin a až pětinu ze sacharidů ve formě glykogenu, který přijímali v syrovém mase. Tato dieta byla přizpůsobena drsným podmínkám a nedostupnosti rostlinné stravy v arktickém prostředí.

Bohatá kultura

Inuité mají bohatou kulturu a tradice, které jsou stále důležitou součástí jejich života. Jejich jazyk, Inuitština, je jedním z nejstarších na světě a má bohatou slovní zásobu pro popis arktického prostředí a způsobu života. Hudba, tance a vyprávění příběhů jsou další důležité aspekty jejich kultury.

Inuité jsou fascinujícím příkladem lidí, kteří dokázali přežít a adaptovat se v extrémních podmínkách Arktidy. Jejich historie a kultura nám připomínají sílu lidského ducha a schopnost přizpůsobit se nejbouřlivějším přírodním vlivům. Pokud se však toužíte dovědět více, třeba i nějaké pikantnosti o jejich životu, vyzkoušejte náš kvíz.

Kvíz: Kolik toho víte o Inuitech? Stále vedou částečně domorodý život

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: denik.cz, seznam.medium.cz, stoplusjednicka.cz