V dobách komunismu bylo povinností občanů znát všechny zkratky. Označovaly tehdejší instituce, které představovaly základní stavební kameny socialistického systému. Ten se snažil o kontrolu nad různými aspekty života obyvatel.

Zdroj: Youtube

Socialističtí odboráři

Jednou z klíčových organizací bylo ROH neboli Revoluční odborové hnutí. ROH bylo základním kamenem odborů v socialistickém Československu a hrálo významnou roli v organizování pracovníků. Zároveň však sloužilo jako nástroj režimu k udržení kontroly nad pracujícími.

Rada vzájemné hospodářské pomoci

Další důležitá zkratka byla RVHP, Rada vzájemné hospodářské pomoci. RVHP byla mezinárodní organizace, která sdružovala státy východního bloku a umožňovala Sovětskému svazu kontrolu nad ekonomikou svých satelitních států. Tato rada byla klíčovým nástrojem pro udržení ekonomického vlivu Sovětského svazu v této části Evropy.

Večerní univerzita

Večerní univerzita marxismu-leninismu, známá také jako VUML, byla nechvalně proslulá formou socialistického vzdělávání. Instituce byla určena pro komunistické pohlaváře, kteří chtěli dohnat nedostatky ve svých životopisech. Hlavním cílem výuky na VUML byla ideologická znalost marxistické ekonomie a leninské politiky. Toto "pseudouniverzitní" vzdělání bylo často povinné pro vysoce postavené funkcionáře, kteří museli prokázat svou oddanost socialistické ideologii. Absolvování VUML také mohlo komunistickým straníkům pomoci získat lepší postavení a kariérní příležitosti.

Není LSD jako LSD

Lidové spotřební družstvo, známé pod zkratkou LSD, bylo v socialistickém Československu dobře známé. Jednalo se o Okresní lidové spotřební družstvo Jednota, což bylo seskupení podniků, obvykle na regionální úrovni. Tato družstva fungovala jako právnické osoby a měla své vlastní výkonné orgány. Lidová spotřební družstva měla za úkol spravovat a zajišťovat distribuci různých spotřebních produktů od potravin až po domácí potřeby. Byla to forma státního monopolu, která ovládala obchodní a distribuční síť v zemi.

Další zkratky státních institucí

Kromě zmíněných zkratkových organizací existovaly i další instituce, jako například OPBH, Okresní podnik bytového hospodářství, který měl ve své správě většinu bytů ve větších městech. To znamenalo, že ti, kteří toužili po kvalitním bydlení, museli získat náklonost úředníků OPBH.

Další význačnou zkratkou byla SNB, Sbor národní bezpečnosti. Tato organizace byla oficiálně represivním orgánem státu, ale v praxi zahrnovala také policii a tajnou službu. SNB byla klíčovým nástrojem pro udržení politické kontroly v zemi.

Zkratkový žargon socialismu

Život v socialistickém Československu vyžadoval znalost těchto organizací a zkratkového žargonu, který byl běžným jazykem tehdejší společnosti. Byly to nástroje režimu k udržení kontroly nad občany a upevnění socialistických ideálů. S postupným pádem socialistického režimu v 80. letech a rozpadem RVHP, SNB a dalších organizací se změnila i politická a ekonomická situace Československa. Dnes jsou tyto zkratky spíše vzpomínkou na dobu minulou, ale stále nám připomínají, jaké výzvy a kontroly byly součástí života v socialistickém Československu. Připomeňte si kdysi známé zkratky v našem kvízu.

Přihlášení

My si vás zapamatujeme a můžete číst Poznatsvět.cz bez omezení.
Ještě nemáte účet? Registrujte se
Odemknout kvíz
warning_fill
Kvíz mohou vyplnit jen přihlášení uživatelé.

Kvíz: Jak dobře si pamatujete socialistické zkratky? ROH a RVHP nebyly jediné

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: zoom.iprima.cz, magazin.aktualne.cz, ustrcr.cz