Nadcházející cesta historií českých drah a vlaků nás zavede do doby, kdy parní lokomotivy vytvářely novou éru dopravy a propojovaly oblasti. Představme si dobu, kdy ve Stocktonu v Anglii v roce 1825 poprvé vyjel vlak směrem do Darlingtonu, a v té chvíli odstartovala přeprava zboží železniční cestou, ale také byly poprvé v historii přepravovány po železnici první osoby.

Zdroj: Youtube

Záhada oficiální dokumentace

S přibývajícím časem se železnice staly klíčovým prvkem infrastruktury, avšak vývoj a zahájení provozu v českých zemích se řídily odlišnými pravidly a okolnostmi. Přestože v roce 1918 vznikly Československé státní dráhy, není zaznamenán oficiální dokument, který by tento krok formálně podpořil. Nicméně se obecně předpokládá, že státní dráhy vznikly v den vzniku samotného Československa 28. října 1918. V období plného právních předpisů a vyhlášek to může působit jako paradox, ale historie někdy zanechává mezery, které můžeme jen odhadovat.

Českomoravská továrna na stroje

Po vzniku ČSD v roce 1918 se vedení drah rychle muselo vyrovnat s řadou výzev včetně nedostatku moderních lokomotiv. České dráhy zdědily rozsáhlou síť od Bavorska, ale vozidlový park byl zastaralý a rozmanitý. První Českomoravská továrna na stroje v Praze přišla s řešením v podobě nových parních lokomotiv řady 365.0, čímž zahájila modernizaci parku.

Nová éra efektivní přepravy

Pro místní dráhy bylo klíčovým úkolem překonat problémy spojené s používáním zastaralých parních lokomotiv, které nutily lokálky pohybovat se velmi nízkými rychlostmi. ČSD reagovaly na tuto výzvu zadáním výroby nové, jednotné lokomotivy pro místní dráhy – vznikla tak řada 423.0 s přezdívkou „Velký bejček“, což byla odpověď na potřebu efektivního a jednotného vozidla pro místní přepravu.

Inovace a motorizace

Na počátku dvacátých let 20. století, vedle výrazného parního pohonu, začaly v českých drahách vzkvétat inovace. V roce 1927 přišlo zlomové období – zahájení motorizace provozu. Na trati Zaječí–Hodonín se poprvé objevily první motorové vozy M 120.0 a M 120.1, které představovaly revoluci v dopravě.

Kolejové autobusy

První motorové vozy vyráběné firmami Praga a Škoda byly inspirovány tehdejšími autobusy a dostaly přezdívku "kolejové autobusy". Nová vozidla umožňovala dopravu na místních tratích s větší efektivitou. Byla však omezena tím, že mohla jezdit pouze jedním směrem, a v koncových stanicích se musela pomocí výsuvné točny na spodku vozu komplikovaně otáčet do opačného směru.

Evoluce na kolejích

Rok 1928 přinesl další inovaci v podobě motorových vozů M 120.3 nazývaných „Věžák“. Tyto stroje se odlišovaly od ostatních motoráků nezaměnitelnou vizáží, především díky kabince pro strojvedoucího umístěné netradičně na střeše vozu. Novinka znamenala další krok směrem k modernizaci a rozmanitosti vozového parku českých drah.

S postupujícím časem se tak české dráhy stávaly svědky neustálé evoluce, kdy se původní parní pohon mísil s moderními technologiemi a motorovými vozy označovanými jako "kolejové autobusy" a od roku 1928 "Věžáky". Vývoj ukazuje odvahu a schopnost českých drah adaptovat se na nové technologické trendy, a zlepšovat tak kvalitu a efektivitu dopravy pro cestující a náklad.

Metro, speciální kategorie

V roce 1994 přibylo do rodiny českých drah metro, stávající se součástí železniční sítě a kategorie železničních drah speciálních. Dříve tvořilo samostatnou kategorii městských rychlodrah, ale s touto změnou bylo začleněno do celkového železničního systému.

Historie českých drah a vlaků nám tak ukazuje, jak se železniční systém vyvíjel a přizpůsoboval novým potřebám a technologickým pokrokům. Od prvních parních lokomotiv až po moderní metro, české železnice zanechaly svůj otisk v dopravní historii.

Pojďte si s námi zkusit otestovat, jak dobře znáte názvy českých historických vlaků.

Kvíz: Velký bejček či Věžák. Jak dobře znáte historii českých vlaků?

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: cs.wikipedia.org, cd.cz, dopravadnes.cz