Frazeologie je klíčovou součástí každého jazyka. Zrcadlí vynalézavost a nápaditost jeho uživatelů. Pořekadla, přísloví, rčení či přirovnání – vše vyjadřuje myšlenky a pocity určité skupiny lidí. Tyto fráze nám ukazují duševní život, emocionální stav, morální hodnoty a zvyklosti etnika. Jsou důkazem moudrosti našich předků, předávané z generace na generaci.

Zvířata v lidové moudrosti

Mezi zvířata, která se často objevují ve frazeologii, patří zejména ta, která žila v blízkosti lidí. Mezi nimi nejhojněji figuruje pes, kočka, kůň, kráva a koza. Jsou tradičně spojována s lidským životem. Jejich význam ve frazeologii je proto velmi výrazný a často jsou využívána k symbolickému vyjádření různých situací nebo vlastností.

Píle včel v lidské řeči

Srovnání a rčení spojená se zvířaty využíváme ve své každodenní řeči. Například, často říkáme, že někdo je "pilný jako včelička". Život včel je plný pohybu a práce. Pro jeden gram medu musejí navštívit přibližně sedm tisíc květů. Během svého života, který trvá zhruba třicet dní, nasbírají suroviny potřebné k výrobě necelých tří gramů medu. A co když chceme kilogram medu? Včely musejí nalétat v průměru 280 tisíc kilometrů, což je zhruba sedmkrát kolem rovníku Země.

Jepice a jejich krátký život

Život hmyzu je pro člověka vůbec inspirativní. Hodně lidí například často používá přirovnání "jepičí život". Jepice mají v dospělosti zmenšené ústní a trávicí ústrojí, takže nepřijímají potravu a obvykle žijí jen jeden až tři dny. Naopak, jejich larvy mohou ve vodě přežívat několik let.

Odkaz na lidový zájem o přírodu

Široká paleta ustálených přirovnání lidských vlastností, činností a stavů ke zvířecímu chování svědčí o dávném zájmu lidí o zvířata. Lidé pozorně sledovali a srovnávali chování zvířat, jejich fyzické schopnosti, pohyb i různé zvyklosti po celé generace. Vznikla díky tomu mnohá přirovnání a slovní spojení jako "mrštný jako lasička", "dotěrný jako moucha" nebo "lstivý jako had".

Oživení a zvýraznění lidového projevu

Přirovnání lidských vlastností, činností nebo stavů ke zvířecím mělo za cíl oživit slovní projev, zvýraznit ho a učinit zajímavějším. Možná právě proto bývá pro frazeologismy charakteristický rým, například "každý pes jiná ves" nebo "dobré prase všechno spase".

Historie a proměny ve vnímání

Jak už bylo mnohokrát zdůrazněno, zvířata hrají v našem životě klíčovou roli. Nicméně vztah člověka k nim se v průběhu let změnil.

Například si můžeme povšimnout rozdílu ve vnímání domácích zvířat, kde jejich pojmenování sloužilo ve staročeských přirovnáních k charakterizaci pozitivně hodnocených jedinců, nikoli k urážkám, jak se dnes někdy stává.

Ne vždy jde o pravdu

Přestože slovní spojení jako „červená na býka“ nejsou založena na pravdě, jsou stále běžně používaná. Ve skutečnosti býka spíše dráždí pohyb než barva, a červená barva je spíše pro diváky, aby lépe viděli dění v aréně.

Skutečnost versus symbolika

Některá přirovnání, například „je jako prase“ nebo „vypadá jako prase“, mohou být pravdivá, protože prasata se skutečně mohou válet v blátě, které nemusí být nutně čisté. Avšak mnoho zvířat se válí v blátě, pravděpodobně kvůli ochlazení. Je tedy otázkou, proč např. neříkáme, že „vypadá jako hroch“.

Pojďte si s námi vyzkoušet, jaké skóre budete mít v našem kvízu zvířata vs. lidé!

Kvíz: Jste chytří jako opice?

Díky za to, že sis vyzkoušel náš kvíz. Doufáme, že ses něco nového dozvěděl a bavilo tě to. Nezapomeň se podělit o svůj výsledek s přáteli!

Zdroje: ziva.avcr.cz, idnes.cz, actaeon.cz, adamek.cz